Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Štvrtok
06. 08. 2015
Amfiteáter
23:00

Neviditeľná Štiavnica / light design & newest media workshop_03

Termín workshopu: 2. - 9. 8. 2015
Verejné performance v meste: 5. - 9. 8. 2015 (4 ŽIVLY, timing: podľa programu seminára) Téma workshopu: svetlo, zmysly, technológie Miesto workshopu a výstavy: “K-centrum”, Kammerhofská č.6, Banská Štiavnica (bývalý obchodný priestor oproti hotelu Grand Matej)

Hlavná lektorka (light design): Laura Murguía Sánchez (MEX)
Organizátorky: Diana Majdáková a Barbora Nacárová (o.z. ARTAKTIV)

Neviditeľná Štiavnica - newest media workshop - je projekt zameraný na zapojenie najnovších technológií do oblasti umenia vo verejnom priestore. Vychádza z platformy / hry Neviditeľná Štiavnica, ktorá umožňuje inštalácie a realizácie umenia v uliciach a na verejných priestranstvách historického mesta. Otázka, kam až sa dá vo verejnom priestore zájsť, viedla ku vzniku špecializovaného workshopu venovanému technologickým experimentom, oblastiam virtuálnej a rozšírenej reality 
a interaktívnym vizuálnym performanciám.

Súčasťou worskshopu budú verejné prednášky (masterclass), prezentácie a výstava “Synesthesia” v priestoroch K-centra.

Workshop

Interaktívne vizuálne performance 

a inštalácie pre verejnosť sú realizované počas celého trvania fimového seminára. 
 Do projektu pozývame vizuálnych umelcov, programátorov a performerov (ideálne 
v jednej osobe), ktorí sa stretnú na niekoľkodňovom sústredenom pobyte. Účastníci workshopu diela vytvárajú pre konkrétny priestor, no ich povaha je virtuálna. Existujú mimo fyzickej reality, alebo na jej

hraniciach. Cieľom je využitie čo najširšieho spektra možností nových technológií a ich interaktivity so širokým publikom.

2015 / Rok svetla

Rok 2015 vyhlásilo UNESCO za Medzinárodný rok svetla. Pripomína tým jeho dôležitosť 

a význam s ním súvisiacich technológií 

v sociálnom, kultúrnom a ekonomickom vývoji ľudstva. Navyše, témou tohtoročných 4 ŽIVLOV sú zmysly.

Workshop nových médií Neviditeľná Štiavnica 2015 pracuje s tým najdôležitejším z nich - zrakom. Zameriavať sa bude na svetelný dizajn, interaktívne inštalácie a projekcie vo verejnom priestore. Pre verejný priestor Banskej Štiavnice budú realizované výrazné vizuálne / svetelné diela na exponovaných miestach (Amfiteáter, Nový zámok, Starý zámok...) počas vrcholiaceho programu filmového festivalu.

Vedenie workshopu (light design)

Hlavnou lektorkou workshopu je svetelná di- zajnérka Laura Murguía Sánchez, architektka pochádzajúca z Mexika. Titul PhD získala na Universitat Politècnica de Catalunya v odbore Energia a environment v architektúre. V roku 2011 spolu s manželom založila prvé nezávis- lé štúdio svetelného dizajnu na Slovensku, Haz Lighting. V súčasnosti je externou lektor- kou predmetu Svetelný dizajn na Technickej Univerzite v Košiciach. Od roku 2012 spolu- pracuje so svetelným štúdiom Lightroom so sídlom v Prešove. Je členkou Professional Lighting Design Association /Združenia profe- sionánych svetelných dizajnérov PLDA a IESNA /Illuminating Engi- neering Society of North America.

Výstava / Synesthesia

5. - 9. 8. priestory “K-centra”
Výstava diel účastníkov workshopu venovaná téme vzájomného zamieňania, kombinovania a prepájania zmyslov (nielen) v oblasti nových médií a technológií. 

Zmysel pre svetlo / Masterclass

Termín: 6.8. o 18.00 “K-centrum”
Práca svetelného dizajnéra je zameraná predovšetkým na ľudský zrak. Pre vytvorenie komplexného zážitku je však nevyhnutné brať ohľad aj na iné zmysly (sluch, chuť, čuch, hmat - a niekedy synestéziu).

Štúdio Haz Lighting, ktoré vedie Laura Murguía, je tímom veľmi aktívnych ľudí. Svoj prístup nazývajú “kooperatívny aktivizmom”. Vo svojich projektoch využívajú rôzne spôsoby umeleckého vyjadrenia: architektúru, inštalácie vo verejnom priestore, výstavy, performance a pod. Ich kombinovanie a prepájanie bude aj témou Laurinej prezentácie v rámci workshopu Neviditeľná Štiavnica (newest media workshop_03) počas 4 živlov.

Jeden z projektov Haz Lighting: 

Načasovanie workshopu je prispôsobené filmovému semináru 4 ŽIVLY, ktorý do Banskej Štiavnice každoročne priláka široké 

publikum profesionálov z rôznych oblastí audiovizuálnej tvorby a kultúrnych nadšencov. Zároveň je pre mnohých ľudí vrcholom kultúrneho leta v Banskej Štiavnici. Po dvoch ročníkoch úspešnej spolupráce sa 4 ŽIVLY stali programovým partnerom workshopu.

Podporili nás

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (2015, 2014, 2013)
Stredoeurópska nadácia (2014)
Nadácia INTENDA (2013)
4 živly