Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Nedeľa
09. 08. 2015
Art Cafe
14:00

Master class Mareka Piačeka

Master class marek piacek.JPG

Filmová hudba — Inšpirácie a recyklácie

Filmoví režiséri z úsporných dôvodov často siahajú po zjednodušených riešeniach — namiesto pôvodnej hudby sa rozhodnú použiť hudobné celky zostrihané z už hotových skladieb. Na svojom masterclasse priblíži Marek Piaček kompozičné riešenia, ktoré síce predpokladajú využitie už existujúcej hudby, ale reálne ju tvorivo zapájajú do autentickej hudobnej kompozície. Bude hovoriť o originálnych spôsoboch práce nielen s konkrétnymi hudobnými nápadmi, ale aj o prenášaní významov, o  obohacovaní pôvodných významov a ich umiestňovaní do celkom nových kontextov - nielen hudobných, ale i kultúrnych. V tomto prípade nejde o citácie, ani o “crossovery”. Hudobné štruktúry, fragmenty, niekedy len príznačné štylémy prebraté z iných skladieb, sú tvorivo modifikované a vrstvené na seba s cieľom dosiahnutia nového, často prekvapujúco odlišného významu.

Marek Piaček

Marek Piaček, slovenský skladateľ, interpret, pedagóg. V centre jeho skladateľského záujmu stoja multimediálne projekty syntetizujúce hudobný prejav a prvky naivného divadla. V poslednom čase spolupracoval s OZ PBlog v Považskej Bystrici – s viacerými súbormi realizoval priestorovú kompozíciu Strojart pour l’Art v rámci festivalu Považské Strojartne (2011), koncert medzi panelákmi Rozkvet je rozkvet je rozkvet je rozkvet v rámci festivalu Rozkvet (2012). V žilinskej Novej synagóge v novembri 2012 realizoval s mnohými interpretmi priestorovú kompozíciu PARADISELOST V – REBELLION, ktorá sa vysielala v rámci Ö1/ORF. Je autorom opier Posledný let o živote a diele Milana Rastislava Štefánika (2001), Kráľ duchov (2009), Štós (2012), Lesť rozmyslu o delení Československa (2011), 66 sezón podľa filmu Petra Kerekesa (2012), Apolloopera – melodráma o bombardovaní bratislavskej rafinérie (2013), Stručné dejiny vesmíru (2015). Jeho hudba vyšla zatiaľ na 22 CD nosičoch. Je autorom hudby k filmom Petra Kerekesa (Ladomírske morytáty a legendy, 66 sezón, Ako sa varia dejiny), k animovaným filmom Ivany Šebestovej (Lionardo mio, Štyri), Kataríny Kerekesovej (Kamene, Mimi & Lisa). Okrem svojej kompozičnej a interpretačnej činnosti pôsobí aj ako pedagóg na Katedre mediamatiky na FHV Žilinskej univerzity, vedie workshopy improvizovanej hudby, filmovej a scénickej hudby pre deti a mládež, je organizátorom a dramaturgom podujatí venovaných novej hudbe a režisérom videozáznamov koncertov Slovenskej filharmónie.