Letný filmový festival 4 živly

Streda
10. 08. 2016
Banská St a nica
18:00

VideoKocka 03

VideoKocka / VideoCube

VideoKocka je medzinárodná prezentačná platforma diel videoumenia a súčasného experimentu s technickým obrazom kreovaným v kontexte výtvarného umenia: videofilm, videoperformancia, kvázi dokument, reportáž, digitálna animácia atď., v koncepcii Antona Čierneho. Zameriava sa hlavne na umenie stredoeurópskeho priestoru a jednotlivé kolekcie zostavujú vybraní známi kurátori a vizuálni umelci. Prvý ročník 2014 bol zacielený na osobnosti vývoja videoumenia od čias búrania železnej opony až do súčasnosti. Prezentácia bola orientovaná na diela, ktoré reagovali na výzvy spojené so zmenami politických, ekonomických a sociálnych pomerov v jednotlivých krajinách (Piotr Bernatowiz (PL): Quo vadis?, Szabolcs KissPál (HU): Wide angle – video ako polyfunkčný nástroj, Katarína Rusnáková (SK): Slovensko v procese: päť sociokritických sond do rôznorodých oblastí súčasnej spoločnosti). Druhý ročník 2015 situoval ľudskú figúru do centra procesov a dejov, z čoho plynuli základné otázky „Kto sme a alebo čím by sme mohli byť?“ (Jiři Ptáček (CZ): Teplota lidského těla, Anton Čierny (SK): Hypertenzia)

Tretí, súčasný ročník ( VideoKocka 3) je zameraný na hľadanie osobného šťastia a dôstojnosti života hlavne mladšej generácie, ktorá je ochotná a aj často nútená meniť zaužívané stereotypy - prekračuje hranice štátov, búra politické systémy, vzdáva sa domova v mene záchrany života seba a svojich blízkych. Vo svojich kurátorských kolekciách Pavlína Fichta Čierna (SK): Strecha z hmly a Oleksiy Radynski (UA): Violent Images reagujú na súčasné politické a migračné krízy. 

Anton Čierny