Letný filmový festival 4 živly

Piatok
12. 08. 2016
K-centrum
15:00

Neviditeľná Štiavnica - newest media workshop_4

Neviditeľná Štiavnica - newest media workshop - je projekt zapájajúci nové médiá a technológie do umenia vo verejnom priestore. Projektu sa pravidelne zúčastňujú vizuálni umelci, dizajnéri, programátori a performeri zo Slovenska i zo zahraničia.

Tento rok sa uskutoční 4. ročník projektu. Workshop sa zameria na prepojenie oblastí live-coding, svetelného dizajnu, zvukových interaktívnych inštalácií a projekcií. Pre verejný priestor Banskej Štiavnice budú aj tento rok realizované vizuálne / svetelné / zvukové diela na exponovaných miestach (Amfiteáter, Nový zámok, Starý zámok…), microworkshopy a prednášky (masterclass) s vybranými účastníkmi workshopu.

Projekt vychádza z platformy / hry Neviditeľná Štiavnica, ktorá sa venuje inštaláciám a realizáciám umenia v uliciach a na verejných priestranstvách historického mesta. Otázka, kam až sa dá vo verejnom priestore zájsť viedla ku vzniku špecializovaného workshopu venovanému technologickým experimentom, oblastiam virtuálnej a rozšírenej reality a interaktívnym vizuálnym performanciám. Cieľom tvorby na workshope je využitie čo najširšieho spektra možností nových technológií a ich interaktivity so širokým publikom - prostredníctvom techniky, ale i vlastných zmyslov.

V roku 2016 sa projektu zúčastňuje medzinárodný výber autorov a autorských zoskupení: KOLEKTIV (CZ, SK, PT, RUS, a.i.), Massimiliano Moro (IT), artec3 (ES), Kryštof Pešek (CZ), Martin Blažíček (CZ).

 

+4 ŽIVLY

Termín workshopu je prispôsobený filmovému semináru 4 ŽIVLY, ktorý do Banskej Štiavnice každoročne priláka široké publikum kultúrnych nadšencov a profesionálov z rôznych oblastí audiovizuálnej tvorby. Zároveň je pre mnohých ľudí vrcholom kultúrneho leta v Banskej Štiavnici. Po troch ročníkoch úspešnej spolupráce sa 4 ŽIVLY stali programovým partnerom workshopu.

 

Projekt podporili:

Fond na podporu umenia

4 ŽIVLY

 

Termín workshopu: 11. - 14. 8. 2016

Verejné výstupy: 12. - 13. 8. 2016

 

PROGRAM:

1. Svetelno-vizuálna inštalácia vo verejnom priestore

Autor: Massimiliano Moro ( IT)

Massimiliano Moro je sochár a vizuálny umelec. Vo svojej tvorbe sa snaží vytvoriť rovnováhu medzi tým, čo vidíme a tým, čo existuje prostredníctvom jednoduchých prvkov a ich interakcie so svetlom, tieňom a pohybom.

Piatok a sobota, 12. a 13. 8. 2016

 

2. Svetelno-vizuálna inštalácia vo verejnom priestore

Autor: artec3 (Maurici Ginés, ES)

Maurici Ginés je svetelný dizajnér pracujúci so svetlom v rôznych oblastiach architektúry a dizajnu. Princípom jeho tvorby je spájanie umenia a technológií na prieniku analógového a digitálneho sveta. Ich vzájomnou interaktivitou vytvára nové, magické obrazy.

Piatok a sobota, 12. a 13. 8. 2016

 

3. Audio-vizuálna performance / live coding vo verejnom priestore

Autori/autorky: KOLEKTIV (medzinárodné zoskupenie tvorcov algoritmických vizuálov, programátorov/iek, vizuálnych a hudobných performerov/iek rešpektujúcich tradíciu live codingu, využívajúcich umelecké formy živého písania kódov, vytvárajucich nástroje pre zvuk a obraz priamo pred očami divákov v zložení: Michal Cáb, GND, Kryštof Pešek, Jáchym Pešek, Jiří Rouš, Georgij Bagdasarov, Sara Pinheiro, Martin Blažíček, Petr Zábrodský, Alexandra Timpau, Jonáš Svatoš, Katarína Gatialová, Iruu, Alexandra M. Cihanská). Po performance omladnete v rytme beatov na záverečnej párty. 

Sobota, 13. 8. 2016, 23:30, K-Centrum

 

4. Workshop živého kódovania

Dá sa za niekoľko hodín naučiť programovať a naživo modelovať zvuk? Workshop s umelcom a kóderom Kryštofom Peškom (CZ), zameranom na živé kódovanie v programe SuperCollider, sa môžete za niekoľko hodín naučiť ako programovať zvuk, naživo ho modelovať a meniť jeho štruktúru. Workshop je určený pre úplných začiatočníkov a budete k nemu potrebovať iba vlastný počítač. Zároveň autor porozpráva o programovaní diel na hrane známych umeleckých žánrov ako video-art, net-art alebo performance. Vlastné diela zasadí do súvislostí s históriou a aktuálnym smerovaním algoritmického umenia.Na workshop je treba sa vopred prihlásiť a jeho kapacita je obmedzená na 10 ľudí. Pre viac informácií a prihlasovanie píšte info@neviditelnastiavnica.sk

Kryštof Pešek (*1986) je absolvent Centra audiovizuálnich studí na pražskej FAMU, kde v súčasnosti aj vyučuje. Pracuje v programovacích prostrediach Processing a SuperCollider. Jeho diela sú založené na otvorených algoritmoch. Nachádzajú sa na pomedzí computer-artu, generatívnej grafiky a videoartu. Môžu fungovať ako nekonečne naživo generované grafické objekty, rovnako ako záznamy týchto procesov na DVD. V posledných prácach využíva formu “inteligencie”, vďaka ktorej sa jednotlivé časti obrazu na základe pozorovania sami “rozhodujú” o svojom vývoji. Jeho práca vychádza z dejín experimentálneho filmu a videoartu. Dajú sa vnímať ako samostatné vizuálne diela, ale aj ako zaujímavý dialóg medzi prístrojom a umelcom-programátorom. Jeho práca bola prezentovaná v galerijnom kontexte (samostatná výstava Kód v GHMP – Dům U Zlatého prstenu, 2011), ale aj v rámci filmových a mediálnych festivalov. Získal cenu divákov na PAF 2011. Spolupracuje s mnohými ďalšími umelcami na technikcých, softwarových a robotických riešeniach inštalácií, o.i. UFF Vladimíra Turnera (Bienále mladého umění, GHMP 2011) alebo na robotickej inštalácii Frederica Diaza pre bienále v Benátkach 2011.

Piatok, 12. 8. 2016, 15:00, K-Centrum

 

5. Masterclass Martina Blažíčka
Umenie na sieti: Ako zmenil internet podobu umenia?

Masterclass Martina Blažíčka bude prebiehať formou prednášky s množstvom konkrétnych ukážok umeleckých diel. Odkryje najdôležitejšie momenty a zlomy vo vzťahu umenia a internetu. Široko spracovaný materiál internetového umenia prinesie historický prehľad od 90. rokov po súčasnosť.

Martin Blažíček (1976) je popredný český filmový experimentátor. Zaoberá sa filmom, videom, živým obrazom a interaktívnymi objektami. Pracuje na pomedzí analógového obrazu a jeho digitálnej manipulácie. Patrí medzi najaktívnejších organizátorov diania okolo experimentálneho filmu v ČR, je jedným z kurátorov priestoru NoD v Prahe.Vystupuje samostatne, so skupinami Ultra (2000-02), Mikroloops (2007-11), live-coding skupinou Kolektiv (od 2013), ako aj v spolupráci s mnohými jednotlivcami a iniciatívami (Steven Balle, Andras Blazske, Zenial, Arszyn, Hannes Hoelzl, Bryan Eubanks, Kateřina Zochová, Vojta Procházka, Michal Zbořil a ďalší). Bol dramaturgom NoLab v Roxy/Nod (2007-09), série ScreenLab v galérii Školská 28 Praha (2010-12) a site-specific galérie Díra (2013). Publikoval texty o.i. v časopisoch Cinepur, A2, Film a doba, Iluminace, Kino Ikon. Aktuálne vyučuje (je doktorand) v Centre audiovizuálnych štúdií FAMU v odbore audiovizuálna performance a pôsobí ako lektor na Inštitúte intermédií pri ČVUT v Prahe. Jeho filmy a živé predstavenia boli uvedené o.i. v MAK Vienna, High Zero v Theatre Project Baltimore, Optosonic Tea v Diapason Gallery NY, Lux London, Anthology Film NY, DDM Gallery Shanghai, MFDF Jihlava, PAF Olomouc, City Gallery Leeds, Arnolfini Bristol, Entropia Gallery Wroclaw, Zamok Ujazdovski Warsaw, Dom Kino Minsk, Art Factory Lodz, Cinema Nova Brusel, Galerie Rudolfinum, IFF Rotterdam a iných.

Sobota, 13. 8. 2016, 14:00, K-Centrum