Letný filmový festival 4 živly

Sobota
25. 02. 2017
Galéria Schemnitz
16:00

Iné vízie SK

PAF – Přehlídka animovaného filmu vznikla v roku 2000 v Olomouci a za dobu svojej existencie sa postupne vyvinula z prehliadky animovanej tvorby na dnešnú Prehliadkou filmovej animácie a súčasného umenia. Pôvodne štvordenný festival sa zmenil na celoročnú kultúrnu platformu, ktorá pod hlavičkou PAF Olomouc sprostredkúva súčasné formy pohyblivého obrazu s jeho presahmi do vizuálneho umenia.

Z iniciatívy PAFu sa v roku 2007 zrodila súťaž Jiné vize, ktorej slovenskú verziu prináša PAF v spolupráci s časopisom Kinečko a filmovým seminárom 4 živly prvýkrát aj na Slovensko. Súťaž je zameraná na vizuálne zaujímavé a naratívne originálne projekty na pomedzí filmu, videoartu, animácie a výtvarného umenia. Jej cieľom je sprístupniť a oceniť práce profesionálov i amatérov, ktoré prenikajú výtvarnou a filmovou scénou. Garantom súťaže Iné vízie SK, teda výberu tých najzaujímavejších súčasných slovenských audiovizuálnych prác, bude každoročne iný kurátor. Toho vyberú organizátori spomedzi osobností rôznych oblastí kultúrneho života – spomedzi filmových či mediálnych teoretikov, historikov umenia, kurátorov i aktívnych umelcov. Tí potom z prihlásených prác zostavia pásmo desiatich diel a aktuálnemu ročníku tak prepožičajú svoju jedinečnú, „inú“ víziu. Kurátorom Iných vízií SK pre rok 2016 bude filmový historik, editor a dramaturg 4 živlov, Martin Kaňuch. Desať ním vybraných diel bude premietaných v kine a inštalovaných v galerijnej situácii, posudzovať ich bude medzinárodná porota a sami diváci. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne na 6. Zimnom filmovom seminári 4 živly 2017.

Podmienky prihlásenia do súťaže: 
- dielo je možné premietať v kinosále
- dielo je možné inštalovať v galérii
- dielo nie je staršie ako 18 mesiacov v deň uzavretia výzvy na prihlasovanie diel
- dielo má nezávislý a nekomerčný charakter 
- dielo je produkované na území Slovenska (autor nemusí mať slovenské občianstvo, rozhoduje miesto vzniku)
- dielo môže prihlásiť profesionál i amatér
- autor môže zaslať viacero diel

Open call: pifpaf.cz/jv-oc 
Kontakt: inevizie@pifpaf.cz

Deväťročné Jiné vize

Východiskom výberu videí bol archív súťaže Jiné vize CZ. Tá mapuje už deväť rokov produkciu pohyblivých obrazov v rámci Prehliadky filmovej animácie a súčasného umenia (PAF). Priesečníkom generačne spriazneného výberu autorov je ich pohyb v galerijnom a múzejnom prostredí a všeobecnejšie aj štúdium na umeleckých a filmových školách. Vybrané diela charakterizuje tendencia autorov pracovať s animáciou ako s výrazovým prostriedkom uplatniteľným v rámci súčasného umenia, inou polohou sú performatívne videá alebo archívne biografické výpovede, ktoré odkazujú k detstvu či mladistvým gestám umelcov. Výber videí uvedie dramaturg PAFu Martin Mazanec, ktorý priblíži tvorbu vybraných umelcov v kontexte súťaže i témy seminára. Predstavená bude aj slovenská edícia súťaže Iné vízie SK, ktorá je úzko spätá práve so 4 živlami a časopisom Kinečko. 

Kateřina Držková, Hranice / Die Grenze, 2007, 1′53″

Josef Bolf, Obývací pokoj, 2008, 10′04″

Matěj Smetana, Návod 2: Trilobit, 2009, 6′43″

Lenka Žampachová, Ve světle jsou všechny, 2010, 5′50″

Jan Šrámek, Veronika Vlková, Bubi, 2011, 5′50″

Vojtěch Fröhlich, Ondřej Mladý, Jan Šimánek, Vladimír Turner, Osvícení, 2012, 2′26″

Miroslava Večeřová, River, 2013, 58″

Katarína Hládeková, Myslitel, 2014, 45″

Helush Yiraq, Z dospělého na dětské, 2015, 2′48″