Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Štvrtok
10. 08. 2017
Art Cafe
17:30

Ukradená galerie: Viera

13679997_10154401844887311_4493251075535663727_o.jpg

Marcel Mészáros (1984) je výtvarník a ilustrátor žijúci a pracujúci v Banskej Štiavnici. Častým motívom jeho kresieb sú staré veci a priestory - tieto témy vychádzajú z lokálnych špecifík. Pracuje s konkrétnymi miestami a pomocou atmosféry a manipuláciami s perspektívou rozpráva vlastné príbehy a myšlienky. Jeho tvorba je úzko spojená s médiom knihy.

Petra Sopoušková (1989) vyštudovala kontextovo orientovaný ateliér na brnenskej FAVU a architektúru na FA. Pracuje prevažne s témami sociálneho urbanizmu a vnímania času. Vo svojej tvorbe sa snaží o viacvrstevnatosť významov pre rozdielnych divákov. Médium sa odvíja od charakteru práce, ale často používa racionálne grafy a matematické operácie v kontraste s emocionálnejšími kresbami či maľbami.  

Ukradená galerie je experimentálny streetartový projekt, ktorého myšlienka sa zrodila v Českom Krumlove.  Umožňuje ľuďom stretnúť sa s umením priamo na ulici, mimo oficiálne, predurčené priestory. Pri vystavovaní vo verejnom priestore existuje riziko poškodenia alebo krádeže diela. Takáto „krádež“ je však  prijateľnou cenou za slobodnú kultúru, ktorú zdieľame s ostatnými ľuďmi. Ukradená galerie funguje v Banskej Štiavnici od roku 2011.