Letný filmový festival 4 živly

Sobota
07. 08. 2021
Eleuzína
18:00

Diskusia: Moc a pravda 

Moc.jpg

V paneli budú diskutovať filozofi prof. Miroslav Marcelli a Marek Debnár, PhD. spoločne s teoretikom popkultúry doc. Jurajom Malíčkom o fenoméne moci a pravdy. Budú sa rozprávať o Foucaultovom klasickom diele Dozerať a trestať, o  vzťahu medzi subjektom, mocou a pravdou. Prečo je moc raz odmietaná a inokedy prijímaná? Ako sa premieňali mechanizmy moci od stredoveku po dnes? Reč bude aj o Nietzschem a jeho texte O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním. Sú pravdy len ilúzie či metafory? Príďte sa započúvať, zamyslieť, zapojiť...