Letný filmový festival 4 živly

Sobota
13. 08. 2022
Eleuzína
17:00

Prečo ľudia potrebujú krízy? (beseda)

krizy.jpg

Krízy zvyčajne vnímame ako nebezpečný, drahý a vyčerpávajúci stav, ktorý odvádza ľudskú energiu a pozornosť od bežnej agendy a priorít. Na ľudskú históriu sa dá pritom nahliadať ako na živú reťaz žánrovo rozmanitých, neraz tragických spoločenských kríz pretkaných len vzácnymi obdobiami prosperity a pokoja. O tom, ako sa ľudia vyrovnávajú s krízami, ale aj o krízach, ktoré nás ešte len čakajú, budú diskutovať Vladimíra Čavojová a Ivan Brezina, autori knihy Prečo ľudia potrebujú krízy?.

Vstup na besedu je voľný. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.