Letný filmový festival 4 živly

Sobota
13. 08. 2022
Art Cafe
10:00

Raňajky s... chaotickým matematikom (prednáška)

ranajky.jpg

Čo to je chaos? A môže vôbec existovať jeho teória? Nie je chaotická? A čo to všetko má spoločné s matematikou? Počas zvyšovania entropie pomocou konzumácie raňajok vám odpovede na tieto otázky ponúkne matematik Roman Hric. Bez čísiel a vzorcov. Vstup na neformálnu prednášku je voľný, v Art cafe bude možnosť zakúpiť si k nej raňajky. 

Roman Hric

Roman Hric získal doktorát z matematiky v roku 1999 na Univerzite Komenského. V súčasnosti je zamestnaný ako docent na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2001-2005 pôsobil na Universidade Técnica de Lisboa ako postdok a v rokoch 2006-2008 na Université Paris-Nord ako nositeľ Marie Curie štipendia. V roku 2005 sa stal laureátom Ceny akademika Štefana Schwarza (cena Slovenskej matematickej spoločnosti pre najlepšieho mladého matematika). Hlavnou témou jeho profesionálneho záujmu je matematická oblasť Dynamické systémy a ergodická teória, v súvislosti s tým tiež topológia, geometria a diferenciálne rovnice.