Letný filmový festival 4 živly

Sobota
11. 08. 2012
Kino Akademik
18:30

EÚ bez hraníc

Na 47 stupni (Silvana Resch, IT, 2005, 55 min)

Laas – Revúca / Rok tam, rok tu (Martin Fliri, IT, 2010, 42 min)

 

Premietanie týchto filmov je súčasťou projektu Generating Trust.

Projekt Generating Trust bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).