Letný filmový festival 4 živly

New(est) media workshop

Miesto realizácie: Banská Štiavnica 
Termín: 5. - 15. august 2013 
Performance pre verejnosť: 10. august 2013 (počas trvania filmového festivalu 4 ŽIVLY) 
Prednášky lektorov: 5. august 2013 
Prezentácie návrhov: 15. august 2013
 
Workshop vizuálnej tvorby organizovaný v rámci projektu Neviditeľná Štiavnica je kreatívnym zapojením nových (najnovších) médií a IT technológií do oblasti umenia verejného priestoru. Základom workshopu je programované umenie zasahujúce do oblastí virtuálnej reality, rozšírenej reality, interaktívnej práce s technológiou Kinect a pod. Niekoľkodňová sústredená práca s technológiami pod odborným vedením vyústi do interaktívnej vizuálnej performance , ktorá sa bude konať 10. augusta, počas trvania festivalu 4 ŽIVLY (7. - 11. august 2013). Okrem toho budú účastníci pracovať na návrhu technologického riešenia virtuálnej umeleckej tvorby vo verejnom priestore, prípadne vlastných umeleckých projektoch. 
 
Hlavný cieľ / výstup projektu pre verejnosť: 
interaktívna vizuálna performance vo verejnom priestore (centrum mesta,hlavná ulica alebo námestie). 
Počíta sa s večerným happeningom na viacerých miestach a priamym zapojením divákov s použitím technológie Kinect. 
 
Hlavný cieľ workshopu pre účastníkov: 
návrh technologického riešenia, ktoré by umelcom (ihneď alebo v budúcnosti) umožňovalo kreatívnu prácu vo verejnom priestore bez nutnosti fyzického zásahu. Výstup zároveň bude jednoducho dostupný širokej verejnosti (mobilné aplikácie, špeciálna webstránka a pod.)
 
Prečo Banská Štiavnica? 
Centrum mesta Banská Štiavnica je pod drobnohľadom pamiatkovej ochrany, preto nie je jednoduché realizovať v ňom umelecké zásahy trvalého charakteru. Odpoveďou na toto obmedzenie môžu byť nové technológie, ktoré umožňujú kreatívne pracovať s priestorom aj mimo fyzickej reality. 
Umelci (vizuálni tvorcovia, programátori...) budú vyzvaní vytvoriť diela, ktoré sú síce zamýšľané pre konkrétny verejný priestor, no ich povaha je virtuálna. Cieľom je využitie čo najširšieho spektra možností nových technológií, ktoré umožňujú interaktivitu so širokým publikom (smartfóny, tablety, počítače).
 
Ako bude workshop prebiehať? 
10-dňový workshop sa bude konať vo vybraných školských priestoroch v Banskej Štiavnici, kde budú mať účastníci k dispozícii lektorov, projektory, a potrebné technologické zabezpečenie. 
Workshop bude mať troch lektorov / ideových a technologických leadrov a 10 otvorených miest pre prihlásených dobrovoľníkov, účastníkov workshopu, prioritne mladých ľudí a študentov so skúsenosťami s pracou s technológiami. Lektorov sme vyberali z radov umelcov a odborníkov na danú oblasť. 
Každý lektor bude mať v úvode workshopu verejnú prednášku, na ktorej predstaví svoju prácu, skúsenosti a zámery s workshopom. Workshop uzavrie verejný blok prezentácií navrhnutých riešení a nápadov. 
 
Lektori: 
 
1. Matěj Smetana - lektor, konzultant pre umelecké a ideové zámery 
Matěj Smetana (1980) vyštudoval Fakultu výtvarných umení v Brne v ateliéroch maliarstvo a intermédiá a doktorát získal v Ateliéri monumentálnej tvorby u Jiřího Příhodu. Venuje sa najmä grafike, animáciám a komixu, ale vo výraznej miere pracuje aj s inštaláciou a objektom. Hlavným charakteristickým znakom jeho prístupu je výrazné konceptuálne myslenie, ktoré rovnako presvedčivo vyjadruje tak klasickými prostriedkami, ako aj novými médiami. Zaoberá sa témou náhody v umení, ktorá v jeho uvažovaní voľne prechádza do hľadania limitov či skrytých princípov za chodom sveta, čím pripomína vedecké bádanie. 
 
2. Boris Vitázek (id StiX) – lektor, konzultant pre umelecké využitie technológie Kinect 
Boris Vitázek (1989) je študentom Vysokej školy výtvarných umení. Jeho doménou je digitálna tvorba, ktorá vychádza z práce vo vizuálnom programovacom jazyku vvvv. V ňom prepája obraz so zvukom a s pomocou Kinectu dokáže tieto 2 zložky namapovať na interakciu s ľudským telom. Toto všetko sa deje na bázi jeho tvorby v oblasti vjingu, hudby a štúdia konceptuálneho umenia, vďaka ktorým rieši interaktívne práce ako komplexnú platformu v ktorej si tieto 3 zložky občas vymieňajú úlohy no majú rovnocennú pozíciu.
 
3. odborník z partnerskej spoločnosti - lektor, konzultant pre praktické technologické možnosti (odborník v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality, 3D, mobilných aplikácií...)

Viac informácií o workshope nájdete tu.