Letný filmový festival 4 živly

Sobota
11. 08. 2012
Kino Akademik
13:30

Experimentálne hranice

Prvú časť programu o hraniciach v experimentálnom filme budú tvoriť tri klasické filmy od legendy svetového experimentu, pôvodom Novozélanďana Lena Lyea (1901–1980). Prvý krát na Slovensku uvedieme v kine a z filmového pásu jeho najznámejšie diela:Kaleidoscope (1936), Trade Tattoo (1937) a Colour Flight (1938).
Len Lye sa v medzivojnovej Británii 30. rokov zameral na tvorbu abstraktných filmov, presnejšie na tvorbu cameraless filmov. Považuje sa za objaviteľa techniky hand made filmu – priameho nanášania farieb na filmový pás prípadne rytím, škrabaním do emulzie. Jeho prínosom však nie je len maľovanie na film (vylúčenie kamery z procesu tvorby), ale najmä to, že ignoruje jeho členenie na filmové políčka. Nanáša farbu naprieč, bez obmedzení – dejiskom sa stáva plynulo bežiaci pás. Zakladateľským dielom tejto línie abstraktného experimentálneho filmu je A Colour Box (1935). Lye ho nakrútil ako zamestnanec filmového oddelenia britského General Post Office (GPO), ktoré mu umožnilo tvoriť hand made filmy, za podmienky, že ich doplní reklamným sloganom. Už v 30. rokoch tak mohol byť filmový experiment zároveň aj reklamným filmom (pre GPO, Pepsi, Churchman Cigarettes, Imperial Airways a iné spoločnosti).
Druhú časť predstavenia budú tvoriť dva filmy – Filmtopia a Animatopia, ktoré sú výsledkom workshopu s názvom Pristrihni si!, ktorý sa konal na tohtoročnom MFF Art Film Fest a Medzinárodnom animovanom festivale Fest Anča. Film to nie je len virtuálny pohyblivý obrázok, ale aj po oboch okrajoch perforovaný pás pružného materiálu potiahnutý svetlocitlivou vrstvou, ktorá tieto obrázky zachytáva. Na workshopoch sa o tom mohol každý presvedčiť na vlastné oči a ruky. Odmenou im boli dva vlastné filmy s oficiálnymi filmovými premiérami na záver obidvoch festivalov. V prípade Filmtopie mali účastníci k dispozícii 35 mm filmový materiál, z ktorého si mohli vybrať ľubovoľne dlhý úsek, experimentovať s ním pomocou rôznych animačných techník (vyškrabávanie, kreslenie, pálenie...) a následne svoj kus filmu "pristrihnúť" k spoločnému pásu.Animatopia vznikala veľmi podobne s tým rozdielom, že namiesto 35mm sa pracovalo so 16 mm filmovým materiálom. Premiéru Filmtopie na Art Film Feste naživo hudobne sprevádzal PJONI a premietanie Animatopie na Stanici v Žiline - Záriečí v rámci festivalu Fest Anča sprevádzala improvizovaná performance zoskupenia Risívři, založená na prijímaní okolitých zvukových signálov zo železnice, navigácie lietadiel a zvukov vesmíru. 
4 živly umožnili divákom zopakovať si zážitok z týchto dvoch ojedinelých experimentálnych filmov. K obidvom filmom zaznejú PJONIHO hudobné improvizácie.