Letný filmový festival 4 živly

Neviditeľná Štiavnica - newest media workshop

NEVIDITELNAStiavnica.jpg

Neviditeľná Štiavnica – newest media workshop – je projekt zameraný na zapojenie najnovších technológií do umenia vo verejnom priestore. Interaktívne vizuálne performancie a inštalácie budú realizované počas celého trvania seminára 4 živly. Pracovať na nich budú vizuálni umelci, programátori a performeri (ideálne v jednej osobe) na niekoľkodňovom sústredenom pobyte v Banskej Štiavnici. Okrem vizuálneho zážitku si návštevníci budú môcť niektoré z technológií vyskúšať naživo. Účastníci workshopu budú reflektovať tohtoročnú tému filmového seminára MOC/MOC MÉDIÍ a diela budú vytvárať pre konkrétny priestor prípadne aj čas. Diela budú existovať mimo fyzickej reality, alebo na jej (digitálnych) hraniciach. Cieľom je využitie čo najširšieho spektra možností nových technológií a ich interaktivity so širokým publikom (prostredníctvom smartfónov, tabletov, počítačov, ale i vlastného hmatu, zraku a sluchu). Výsledkom workshopu budú verejné interaktívne performancie vo verejnom priestore najmä v centre mesta, s priamym zapojením divákov. Miesta a časy projekcií (a iných výstupov) budú prispôsobené programu filmového seminára. Pracovať sa bude s technológami ako vvvv, pd, unity3D, processing, blender, kinect, x360 gamepad… Nič vám to nehovorí? Nevadí. Verejné výstupy budú určené každému, kto bude v správny čas na správnom mieste. Projekt je divácky prispôsobený náročným návštevníkom seminára, počíta však aj s náhodným okoloidúcim. Časť programu je zameraná i na mládež a deti, ktoré sa prostredníctvom technologických „hračiek” dostanú do nevšedného kontaktu s umením. Vedenie workshopu má na starosti Boris Vitázek (StiX), medzi zapojenými je výber tvorcov z medzinárodnej „digitálnej” umeleckej  komunity.

Boris Vitázek (1989) je študentom Vysokej školy výtvarných umení. Jeho doménou je digitálna tvorba, ktorá vychádza z práce vo vizuálnom programovacom jazyku vvvv. V ňom prepája obraz so zvukom a s pomocou Kinectu dokáže tieto 2 zložky namapovať  na interakciu s ľudským telom. Toto všetko sa deje na bázi jeho tvorby v oblasti vjingu, hudby a štúdia konceptuálneho umenia, vďaka ktorým rieši interaktívne práce ako komplexnú platformu v ktorej si tieto 3 zložky občas vymieňajú úlohy no majú rovnocennú pozíciu.

Projekt Neviditeľná Štiavnica, pod ktorý workshop spadá, je interaktívnou hrou so súčasným umením vo verejnom priestore historického centra mesta. Projekt aktivizuje umelcov a návštevníkov mesta (divákov-hráčov) pri umiestňovaní a vyhľadávaní tvorivých počinov, ktoré môžu byť tak hmotné a trvalé, ako i nehmatateľné a konceptuálne. Miesta výskytu umeleckých diel sú zaznačené v Mape Neviditeľnej Štiavnice, ktorá je distribuovaná na kľúčových miestach kultúrneho života mesta. Organizátorkami projektu Neviditeľná Štiavnica aj workshopu nových médií sú Diana Majdáková a Barbora Nácarová

Minuloročný workshop: