Letný filmový festival 4 živly

Hudobný projekt ((superar)) Banská Štiavnica

((superar)) je medzinárodná iniciatíva podporujúca sociálnu zmenu prostredníctvom hudobného vzdelávania. Aktuálne pôsobí v Rakúsku, Švajčiarsku, Bosne, Rumunsku, Turecku a od júla 2013 aj na Slovensku – v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom tejto iniciatívy dostane šancu každé dieťa so záujmom o spev či hudbu bez ohľadu na sociálny status, etnický pôvod, náboženské vyznanie či kultúrnu identitu. V rámci ((superar)) vyučujú profesionálni hudobníci spev, hudobnú výchovu, hlasovú techniku, sebadôveru a tímovú spoluprácu. ((superar)) aktuálne úzko spolupracuje s viac ako tridsiatimi deťmi z Banskej Štiavnice a okolia, 600 deťmi z Viedne a 400 deťmi zo Švajčiarska, Rumunska a Bosny.

Projekt vystúpi v nedeľu 11. 8. 2013 na prezentácii výsledkov workshopov o 15:00 v Terre Permonia.