Letný filmový festival 4 živly

Animačný workshop

svestkyy.jpg

V rámci animačného workshopu skupina detí vymyslí jednoduchý príbeh, následne deti v dvojiciach vytvoria výtvarné návrhy, rekvizity, postavičky a pozadia a krátke animované sekvencie do spoločného výsledného animovaného filmu. Pri výslednej animácii sa bude používať tzv. „tagtool“ – vizuálny nástroj, ktorý sa používa na javisku alebo vo verejných priestranstvách ulíc a budov. Súbežne deti vytvoria aj plagát k svojmu filmu. Lektorkami animačného workshopu budú vizuálne umelkyne a absolventky scénografie na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení Andrea Lenártová a Barbara Fehérová, známe ako Tri švestky. Workshop vyvrcholí slávnostnou verejnou premiérou v tvorivom centre Terra Permonia, kde každý účastník workshopu dostane DVD s vytvoreným filmom. Z kapacitných dôvodov je workshop určený len vopred prihláseným účastníkom.

Prejsť na: 
Program Detských 4 živlov 
Hudobný workshop 
Výtvarno-animačné dielne 
Premietanie filmov