Letný filmový festival 4 živly

Hudobný workshop

DSC_0986.JPG

Hudobný workshop deťom opäť prinesie jedinečnú možnosť vyskúšať si jeden zo spôsobov tvorby hudby k filmu, tvorbu v prostredí skupiny, všetko pod vedením skúsených lektorov – hudobníkov. Deti tak majú možnosť vyskúšať si synergiu tvorivého procesu a vzájomné prepojenie dvoch umení – filmu a hudby. Nie je nutné, aby deti vedeli hrať na nejaký hudobný nástroj, súčasťou „ozvučenia“ filmu môžu byť aj rôzne ruchy, zvuky... Výslednú skladbu budú deti prezentovať naživo spolu s premietaním krátkeho filmu, ku ktorému skladba vznikla – samozrejme za prítomnosti publika. Obrazový záznam „koncertu“ bude neskôr spracovaný a prezentovaný online. Z kapacitných dôvodov je workshop určený len vopred prihláseným účastníkom.

Hudobný workshop lektorsky opäť povedú Tono Gúth, Paula Pelić a Ľudmila Pastorková. Tono Gúth vyštudoval odbor sociálna práca na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľom, lektorom a riaditeľom Etnobubnovej školy Rytmika, ako aj zakladateľ a výkonný riaditeľ občianskeho združenia Zvuky cez ruky, ktoré sa zameriava na medzinárodné alternatívne hudobné a muzikoterapeutické projekty. Spoluzakladal a dodnes pôsobí v hudobnej skupine La3no Cubano. Paula Pelić a Ľudmila Pastorková pôsobia ako lektorky pre deti v rámci rôznych projektov Etnobubnovej školy Rytmika.

Prejsť na: 
Program Detských 4 živlov 
Animačný workshop  
Výtvarno-animačné dielne 
Premietanie filmov