Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Piatok
07. 08. 2015
Terra Permonia
15:30

Otvorené tvorivé dielne

anim dilna (4).jpg

Otvorené tvorivé dielne sa uskutočnia v piatok a v sobotu poobede, vždy medzi 15.30 a 18.00 hodinou, v priestoroch centra Terra Permonia na Radničnom námestí 14. Na dielne nie je nutné sa prihlasovať vopred, no počet účastníkov je obmedzený kapacitou priestoru.

Animačná dielňa Animánie

Film je médium, ktoré najčastejšie vnímame zrakom. Ale ani ostatné zmysly nemusia byť ochudobnené – stačí použiť tie správne prostriedky. V rámci otvorenej tvorivej dielne Animánie budeme animovať svetlom, pieskom, ovocím a zeleninou... A i napriek tomu, že výsledný film budeme vnímať len očami a ušami, počas jeho tvorby doprajeme zážitok aj ostatným zmyslom. 

Animánie je neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí na poli vzdelávania detí a mládeže prostredníctvom filmovej výchovy. Usporadúva krúžky, kurzy a workshopy animácie a príbuzných odborov s využitím multimédií, venuje sa tiež vzdelávaniu pedagogických pracovníkov, ktorí chcú animáciu zaradiť do svojich aktivít. Animánie každoročne organizuje festival animovaných filmov s rovnomenným názvom, ktorého súčasťou je ojedinelá Národná súťažná prehliadka audiovizuálnej tvorby detí a mládeže do 26 rokov. V roku 2015 sa bude konať od 14. do 22. novembra. Viac informácií na www.animanie.cz.

Výtvarná dielňa Popoludnie s Mimi a Lízou

V sobotu poobede ožijú dve večerníčkové dievčatá – slepá Mimi a jej vidiaca kamarátka Líza – nielen na filmovom plátne, ale aj v rámci špeciálnej otvorenej tvorivej dielne. Deti tu pod vedením lektorov - bábkoherečky Zuzany Polonskej, animátora Paľa Ďuráka a výtvarníčky Lucie Ďurákovej - vytvoria nielen postavičky oboch dievčatiek či iných postáv z rozprávky, ale aj „hmatové“ pexeso, ktoré predtým spoznajú v jednom z dielov Mimi a Lízy.