Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Sobota
13. 08. 2016
Terra Permonia
15:30

Otvorená tvorivá dielňa Deti a svet

chlapec a svet.jpg

Po projekcii filmu Chlapec a svet všetkých pozývame na otvorenú tvorivú dielňu pod vedením oceňovanej animátorky Joanny Kožuch. Chlapec z filmu odchádza zo svojho domu za otcom, ktorý si bol nútený nájsť prácu. Chlapec postupne objavuje nevšednosť sveta a spoznáva nové, doteraz neznáme oblasti... V rámci tvorivej dielne si každé dieťa pokúsi predstaviť, že práve ono vchádza do neznámeho sveta. Aký to bude svet? Aké mestá a miesta by si chcel navštíviť alebo opačne? Komu a čomu by si sa najradšej vyhol? Každé dieťa si skúsi tento svet nielen predstaviť, ale aj nakresliť a vytvoriť tak svoju vlastnú knihu.

Otvorená tvorivá dielňa sa uskutoční v priestoroch centra Terra Permonia.