Letný filmový festival 4 živly

Animačný workshop

Upozorňujeme, že kapacita animačného wokrhopu je NAPLNENÁ! Svoje deti môžete stále hlásiť na hudobný workshop.

V rámci tvorivej animačnej dielne vymyslia deti jednoduchý príbeh na tému Láska a vopred zvolenú hudbu, ďalej vytvoria bábky, rekvizity a pozadia a vyrobia krátke animované sekvencie do spoločného výsledného bábkového filmu. Film bude realizovaný technikou klasickej bábkovej animácie – snímaním deťmi vytvorených objektov a reálnych predmetov v priestore.  Súbežne deti vytvoria aj plagát k svojmu filmu. Workshop vyvrcholí slávnostnou verejnou premiérou v tvorivom centre Terra Permonia, kde každý účastník workshopu dostane DVD s vytvoreným filmom.  Lektormi workshopu budú skúsení tvorcovia animovaných filmov Vanda Raýmanová, Katarína Kerekesová, Peter Košťál a Paľo Durák. Z kapacitných dôvodov je workshop určený len vopred prihláseným účastníkom.
 

O lektoroch animačného workshopu

 
Vanda Raýmanová
Vyštudovala animovanú tvorbu  na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umeni v Bratislave. V roku 2008 ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce venovanej dramaturgii animovanej tvorby pre deti. Venuje sa knižnej ilustrácii, voľnej tvorbe a  produkcii animovanej tvorby. V roku 2010 premiérovala animovaný film pre deti Kto je tam?, ktorý získal mnoho ocenení na svetových filmových festivaloch. V súčasnosti prednáša na VŠMU,  pracuje na výrobe animovaného filmu Bob a Mia a na vývoji animovaného seriálu s pracovným názvom Pavúky z rohu.
 
Katarína Kerekesová
Je absolventkou animovanej tvorby  na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umeni v Bratislave. Na rovnakej katedre ukončila aj doktorandské štúdium. V roku 1997 debutovala filmom Milenci bez šiat. O päť rokov neskôr uviedla stredometrážnú snímku Pôvod sveta. V roku 2010 dokončila animovaný hudobný film Kamene, ocenený okrem iného národnou filmovou cenou Slnko v sieti. V súčasnosti pracuje na výrobe animovaného televízneho seriálu pre deti predškolského veku Mimi a Líza, zároveň pripravuje nový animovaný seriál s pracovným názvom Pavúky z rohu.
 
Peter Košťál
Absolvent animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umeni v Bratislave. Zaujal svojím bakalárskym filmom Anatómia myšlienky (2000), za ktorý získal niekoľko cien. V súčasnosti sa venuje najmä obrazovej postprodukcii. Ako koproducent sa podieľal na výrobe animovaného filmu Kamene. V súčasnosti sa spolupodieľa na výrobe  seriálu Mimi a Líza a na vývoji animovaného seriálu s pracovným názvom Pavúky z rohu.
 
Paľo Durák
Študoval na Súkromnej Strednej Škole Dizajnu odbor grafický dizajn, ďalej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor vizuálna komunikácia (grafický dizajn), kde sa okrem tradičných médií venoval aj animácii, animovanej vizualizácii dát a podobne. Dva roky tvoril vizuál bratislavského divadelného Štúdia 12. Od roku 2011 do súčasnosti pracuje v štúdiu Ekran na filmových a reklamných projektoch v oblasti postprodukcie a animácie.