Letný filmový festival 4 živly

júl 25, 2012

KINEČKO - workshop bez hraníc

KINEČKO - worksop bez hraníc spája základy filmovej kritiky s praxou festivalových videodenníkov
téma: Hranice
miesto: Banská Štiavnica

8.8. - 13.8. 2012

Workshop vedie redakcia časopisu KINEČKO

Vybraní účastníci strávia štyri dni na seminári 4 živly v Banskej Štiavnici, ktorý bude tento rok zameraný na tému hraníc vo filme. Počas štyroch dní budú oboznámení so základnou toretickou výbavou na spomínanú tému, absolvujú štylistické cvičenia, budú sa zúčastňovať filmových premietaní s možnosťou participovať na lektorských úvodoch k filmom a vyskúšajú si aplikovať poznatky pri písaní vlastných textov o filmoch, ktoré počas seminára, prípadne počas predchádzajúcej prípravy uvidia. Vyskúšajú si rôzne žánre publicistiky: recenzia, rozhovor, fejtón, reportáž, videorozhovor...

Keďže filmová žurnalistika sa v súčasnosti rozrastá do multimediálnych rozmerov, ani my sa nebudeme zameriavať iba na písanie klasických textov. Tak, ako časopis KINEČKO prepája sféry filmu, výtvarného umenia, video artu atď., budeme sa k takémuto spôsobu uchopenia vizuálneho umenia snažiť nasmerovať aj účastníkov workshopu.

Očakávaný výstup z workshopu je každodenný živý streaming, každý večer verejné premietanie reportáže z uplynulého dňa, tlačený výstup v októbrovom vydaní časopisu KINEČKO.
  

Hlásiť sa treba so záujmom o konkrétnu funkciu v redakcii na kinecko@gmail.com

videoreportér (1 miesto)
videorozhovory (2 miesta)
printové rozhovory (1 miesto)
filmová kritika (2 miesta)
foto report (1 miesto)
diskusie pred filmami (1 miesto)