Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

júl 20, 2016

Prvý ročník súťaže Iné vízie SK

9.jpg

PAF – Přehlídka animovaného filmu vznikla v roku 2000 v Olomouci a za dobu svojej existencie sa postupne vyvinula z prehliadky animovanej tvorby na dnešnú Prehliadkou filmovej animácie a súčasného umenia. Pôvodne štvordenný festival sa zmenil na celoročnú kultúrnu platformu, ktorá pod hlavičkou PAF Olomouc sprostredkúva súčasné formy pohyblivého obrazu s jeho presahmi do vizuálneho umenia.

Z iniciatívy PAFu sa v roku 2007 zrodila súťaž Jiné vize, ktorej slovenskú verziu prináša PAF v spolupráci s časopisom Kinečko a filmovým seminárom 4 živly prvýkrát aj na Slovensko. Súťaž je zameraná na vizuálne zaujímavé a naratívne originálne projekty na pomedzí filmu, videoartu, animácie a výtvarného umenia. Jej cieľom je sprístupniť a oceniť práce profesionálov i amatérov, ktoré prenikajú výtvarnou a filmovou scénou. Garantom súťaže Iné vízie SK, teda výberu tých najzaujímavejších súčasných slovenských audiovizuálnych prác, bude každoročne iný kurátor. Toho vyberú organizátori spomedzi osobností rôznych oblastí kultúrneho života – spomedzi filmových či mediálnych teoretikov, historikov umenia, kurátorov i aktívnych umelcov. Tí potom z prihlásených prác zostavia pásmo desiatich diel a aktuálnemu ročníku tak prepožičajú svoju jedinečnú, „inú“ víziu. Kurátorom Iných vízií SK pre rok 2016 bude filmový historik, editor a dramaturg 4 živlov, Martin Kaňuch. Desať ním vybraných diel bude premietaných v kine a inštalovaných v galerijnej situácii, posudzovať ich bude medzinárodná porota a sami diváci. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne na 6. Zimnom filmovom seminári 4 živly 2017.

Podmienky prihlásenia do súťaže: 
- dielo je možné premietať v kinosále
- dielo je možné inštalovať v galérii
- dielo nie je staršie ako 18 mesiacov v deň uzavretia výzvy na prihlasovanie diel (30. 9. 2016)
- dielo má nezávislý a nekomerčný charakter 
- dielo je produkované na území Slovenska (autor nemusí mať slovenské občianstvo, rozhoduje miesto vzniku)
- dielo môže prihlásiť profesionál i amatér
- autor môže zaslať viacero diel

Open call: pifpaf.cz/jv-oc 
Kontakt: inevizie@pifpaf.cz

Výber diel z minulých ročníkov českej verzie súťaže si budete môcť pozrieť aj v programe letných 4 živlov v auguste.