Letný filmový festival 4 živly

jún 29, 2017

Prihláste svoje deti na animačný workshop Detských 4 živlov!

012.JPG

DETSKÉ 4 ŽIVLY V KOCKE 

Detské 4 živly sa uskutočnia v dňoch 11. až 13. augusta 2017 v Banskej Štiavnici a ponúknu svojím detským návštevníkom animačný workshop, otvorenú tvorivú dielňu s tématikou večerníkového cyklu Drobci a premietanie zaujímavých filmov. Pre rodičov je pripravená prednáška o videohrách a najbežnejších mýtoch, ktoré o nich rodičia majú. Na záver sa uskutoční prezentácia výsledkov animačného workshopu.

Animačný workshop sa bude konať v podkroví Rubigallu na Námestí sv. Trojice 3, na tom istom mieste sa bude konať aj otvorená tvorivá dielňa Drobci. Prednáška o videohrách sa uskutoční v Kultúrnom centre na Kammerhofskej 1. Premietať sa bude v Kultúrnom centre a v kine Akademik.

Vstupné na premietanie filmov je 1,50 EUR pre deti do 15 rokov a 4 EUR pre dospelých. S akreditáciou účastníka 4 živlov je vstup na premietania zdarma. V prípade veľkého záujmu o projekcie majú deti vzhľadom na kapacitné obmedzenia sál prednosť. Vstup na otvorenú tvorivú dielňu Drobci, na záverečnú prezentáciu a na prednášku je zdarma, bez nutnosti predošlého prihlásenia a do vyčerpania kapacity priestoru. Animačný workshop je kapacitne obmedzený na 15 vopred prihlásených účastníkov.


ANIMAČNÝ WORKSHOP

Animačný workshop sa bude konať v piatok a v sobotu a v jeho priebehu skupina max. 15 detí vo veku od 9 do 15 rokov vytvorí krátky animovaný film na tému Viera, ktorá je hlavnou témou tohtoročného filmového seminára 4 živly. Animačný workshop budú viesť skúsení lektori a tvorcovia animovaných filmov pre deti Vanda Raýmanová, Michal Struss a Jozef Just. Deti v rámci animačného workshopu spoločne vymyslia jednoduchý príbeh (resp. niekoľko krátkych poviedkových príbehov) na zadanú tému, potom vytvoria postavy, rekvizity a pozadia a spoločne s lektormi budú vytvárať animované sekvencie do spoločného filmu. Deti vytvoria aj plagát na premiéru a svoje animované dielo verejne odprezentujú na verejnom premietaní v Kultúrnom centre.

 

O lektoroch:

Vanda Raýmanová (1973)

Vyštudovala animovanú tvorbu  na  VŠMU v Bratislave. Od roku 2004 sa venuje  producentskej  činnosti a autorskej animovanej tvorbe. Jej producentským debutom je animovaný film  Kto je tam? (2010), ktorý získal niekoľko medzinárodných ocenení a uspel vo francúzskej a belgickej kinodistribúcii.  Je  autorkou a režisérkou filmu  Putovanie dejinami (2011, projekt pre SNM) a výtvarne spolupracovala na filme Modrý tiger (r. Petr Oukropec, 2011). V roku 2013 založila produkčnú spoločnosť objectif, s.r.o, ktorá sa zameriava na tvorbu a šírenie originálneho obsahu pre deti. Je autorkou a producentkou animovaného seriálu Drobci (2014 – 2016 ).


Michal Struss (1976) 

Vyštudoval animáciu na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia vytvoril krátky bábkový film V kocke (1999), ktorý získal mnoho ocenení na medzinárodných filmových festivaloch a získal aj animáciu na Oskara. Koprodukoval film Nazdravíčko! (Ivana Laučíkova a spol, 2005). Ako supervízor vizuálnych efektov a animácie spolupracoval na medzinárodne oceňovaných  filmoch ako  Slepé lásky (Juraj Lehotský, 2008), Osadné (r. Marko Škop, 2009), či Modrý tiger (r. Petr Oukropec, 2011). V obrazovej postprodukcii exceloval v animovaných filmoch  Kto je tam? (r. Vanda Raýmanová, 2010) a  Sneh (Ivana Šebestová, 2013). V súčasnosti je  spolurežisérom seriálu Drobci.

Jozef Just (1980)

Prvé dotyky s animovanou tvorbou v 90tych rokoch okúsil v ateliéri na Kolibe. Následne študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU a neskôr sa opäť vrátil do sveta animácie. Už viac ako 15 rokov technicky, technologicky a produkčne spolupracuje s animátormi a animačnými štúdiami na rôznych projektoch animovaných reklám, animovaných seriálov a filmov, napríklad Sneh, Modrý tigerDrobciPavúkyFongopolis...

Praktické informácie:

Workshop sa bude konať v podkroví Rubigallu na Námestí svätej Trojice v Banskej Štiavnici, v piatok a v sobotu od cca 11 do 18 hodiny. V nedeľu poobede sa bude konať verejná prezentácia výsledkov workshopu. Účastnícky poplatok je 15 EUR za dieťa, v sume je zahrnutá účasť na workshope a pitný režim, nezahŕňa stravu, ubytovanie ani vstupy na filmové projekcie Letného filmového seminára 4 živly (okrem záverečnej prezentácie). Deti je možné prihlasovať emailom na adrese silvia.klasa@gmail.com, do zaplnenia kapacity. V prípade, že bude kapacita zaplnená, budú deti zaradené do zoznamu náhradníkov. Prihlásené deti je možné odhlásiť najneskôr do 1. augusta, v tom prípade vraciame celý účastnícky poplatok, po 1. auguste len v prípade, že na dané miesto budeme mať náhradníka. 

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka zamestnaneckému programu Nadácie Orange.

Projekt podporila Nadácia Tatra banky v rámci zamestnaneckého programu Dobré srdce.