Letný filmový festival 4 živly

júl 6, 2017

Workshop crowdfundingu na letných 4 živloch

4-zivly-Paul-Rieth-2.jpg

4 živly pripravili v spolupráci s Goetheho inštitútom pre filmárov, umelcov i startupistov príležitosť dozvedieť sa počas aktuálneho ročníka podujatia čo-to o možnostiach a trendoch v oblasti crowdfundingu, ale aj získať cenné rady a návrhy týkajúce sa priamo ich konkrétnych projektov. 

O podujatí
Letný filmový seminár 4 živly už 19 rokov prináša do Banskej Štiavnice kvalitné filmy a množstvo sprievodných podujatí, každoročne zastrešených jednou ústrednou témou (v minulosti napríklad NOC, HRA, ZMYSLY...). Pre aktuálny ročník zvolili organizátori tému VIERA a keďže sa snažia venovať všetkým aspektom svojich tém, pri viere nemôžu zabudnúť na „vieru v ľudí“. Crowdfunding je spôsob financovania projektov, ktorý je na „viere v ľudí“ postavený. 4 živly preto ponúkajú všetkým, ktorí plánujú využiť crowdfundingovú kamapň ako jeden z finančných zdrojov svojho projektu, možnosť zúčastniť sa verejnej prednášky a súkromnej konzultácie svojho projektu s nemeckým odborníkom na crowdfunding Paulom Riethom.

O workshope
Vo štvrtok 10. 8. 2017 budú môcť návštveníci a návštevníčky 4 živlov absolvovať VEREJNÚ prednášku Paula Rietha na tému kampaňových stratégií v crowdfundingu. Po prednáške budú mať prihlásení účastníci a účastníčky možnosť s lektorom SÚKROMNE konzultovať svoje projekty (filmové, kultúrne, startupové) a získať tak užitočný feedback, rady a odporúčania šité priamo na mieru konkrétnych projektov a s nimi súvisiacich kampaní. Komunikačným jazykom workshopu bude angličtina. Okrem toho môžu navštíviť ktorékoľvek z premietaní filmového seminára 4 živly, keďže v účastníckom poplatku je zahrnutá aj akreditácia oprávňujúca na vstup na všetky premietania a sprievodné akcie podujatia.

O lektorovi
Paul Rieth študoval médiá a komunikáciu, a tiež sociológiu na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Už počas štúdií pracoval v oblasti marketingu a PR, ale nakrúcal aj dokumentárne filmy, založil platformu spájajúcu mladých filmárov www.filmnetz.org a organizoval festival krátkometrážnych filmov. Dodnes pracuje v oblasti filmu a nových médií, produkuje dokumentárne a prezentačné videá, tutoriály a podobne. So svojou agentúrou GET YOUR CROWD poskytuje konzultácie a supervíziu crowdfundingových projektov. Pôsobí v Berlíne, kde spolupracuje s miestnou startupovou scénou, často sa ako lektor a speaker zúčastňuje workshopov a prednášok. Životopis Paula Rietha vo formáte .pdf nájdete tu

Podmienky účasti:

1. Záujemcovia a záujemkyne o odborné konzultácie musia odoslať kompetne vyplnenú prihlášku aj s popisom projektu (nižšie, v anglickom jazyku) do 20. 7. 2017 na adresu pr@4zivly.sk. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na rovnakú adresu! 

2. V prípade, že bude projekt vybraný, sú účastníci povinní uhradiť poplatok 35 € za každú osobu, ktorá sa konzultácií zúčastní. Poplatok zahŕňa účasť na konzultácii s lektorom a akreditáciu oprávňujúcu na vstup na všetky premietania a sprievodné akcie filmového seminára 4 živly (prednášky, diskusie, výstavy, koncerty, párty), vrátane verejnej prenášky na tému crowdfundingových stratégií. Poplatok nezahŕňa cestovné, ubytovanie, ani stravu – v týchto oblastiach však vedia organizátori podujatia poradiť, môžete sa na nich obrátiť s akýmikoľvek súvisiacimi otázkami. 

3. Vybraní účastníci a účastníčky sa budú môcť zúčastniť workshopu v Banskej Štiavnici vo štvrtok 10. 8. 2017. O zaradení medzi účastníkov workshopu budú organizátori informovať účastníkov a účastníčky do 25. 7. 2017, kedy oznámia aj presné miesto a čas konania workshopu. 

Prihlášku na stiahnutie vo formáte .doc nájdete tu