Letný filmový festival 4 živly

máj 30, 2018

Spoločné stanovisko predstaviteľov zúčastnených filmových festivalov k pripravovanej novele AVF

AVF-logo.jpg

Bratislava, 30. máj 2018

Vážená pani poslankyňa Renáta Kaščáková, vážený pán poslanec Jozef Rajtár,

koncom minulého týždňa sme sa oboznámili s Vaším podaním návrhu novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v znení neskorších predpisov. Vznik Audiovizuálneho fondu sme v roku 2009 uvítali s nádejou transparentného a spravodlivého prerozdelenia financií z verejných a súkromných zdrojov. Na verejných zasadnutiach rady fondu, ktorej členmi sú okrem zástupcu Ministerstva kultúry aj ďalší prispievatelia do fondu či filmoví profesionáli, sa zástupcovia odbornej verejnosti vyjadrovali k pravidlám a navrhovali zmeny, pričom mnohé boli zapracované a uvedené do praxe. Pokiaľ existujú konkrétne podozrenia o nezákonnom nakladaní s pridelenou dotáciou, veríme, že príslušné organy vec preveria a zaujmú svoje stanovisko.

Návrh novely zákona však vnímame ako neprimeranú iniciatívu, ktorá by v prípade prijatia zákona Národnou radou mala negatívny dopad na celé audiovizuálne prostredie. Pre producentov filmov by prijatá novela znamenala zastavenie vývoja audiovizuálnych diel, ich koprodukcie s RTVS či diverzifikácie financovania z iných verejných zdrojov. Jednorazovým pridelením dotácie by sa naviac sťažila pozícia fondu voči producentom, ktorí sú v súčasnosti povinní vyúčtovávať jednotlivé fázy projektu.

Novela by mala negatívny dopad i na nás organizátorov filmových festivalov. V súčasnosti sú mnohé filmové podujatia spolufinancované z rozpočtov VÚC, miest, obcí či iných verejných inštitúcií. Finančne tak vstupujú menším či väčším podielom do projektov, ktoré považujú za zmysluplné. Navrhovanou novelou by bolo de facto znemožnené takýmto inštitúciám dofinancovať rozpočty aktivít, ktoré veľkou mierou prispievajú ku kultúrnemu dianiu v našej krajine a vytvárajú dôležité platformy na stretnutia filmových profesionálov z celého sveta s domácimi tvorcami a širokou verejnosťou. Predkladaný zákon naviac explicitne neurčuje, či je možné filmový festival podporiť periodicky viac rokov po sebe.

Vážená pani Kaščáková, vážený pán Rajtár, veríme, že Vaším motívom je úprimná snaha o zamedzenie nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. K Vášmu súčasnému návrhu novely zákona však vyjadrujeme znepokojenie, keďže jeho prípadné schválenie môže výrazne deštruovať viacročné úsilie filmových profesionálov v snahe o rozvoj audiovizuálneho priestoru v Slovenskej republike. Preto Vás žiadame, aby ste prehodnotili svoj postoj k súčasnému zneniu novely zákona a v tejto podobe ho z rokovania Národnej rady stiahli. Zároveň sme pripravení stretnúť sa s Vami v priamej a vecnej diskusii.

S úctou

Peter Nágel, Art Film Fest
Mária Dutková, Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Peter Gašparík, Filmový festival 4 živly
Zita Hoszuová, Filmový festival inakosti
Maroš Brojo, Medzinárodný festival animácie Fest Anča
Peter Dubecký, Medzinárodný festival filmových klubov – Febiofest
Alan Formánek, Medzinárodný festival horského filmu Hory a mesto
Tomáš Klenovský, Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
Maroš Ďuraš, POCITY FILM – Prešovský filmový festival
Lucia Gertli, Prehliadka festivalového filmu Be2Can, Severská filmová lekcia Scandi