Letný filmový festival 4 živly

mar 1, 2012

2% = 2 x 4 živly

4_zivly_ilustr1.JPG
Občianske združenie štyri živly si vás dovoľuje požiadať o 2% z vašich daní. Podporíte tým netradičnú filmovú prehliadku so 14 ročnou tradíciou, odohrávajúcu sa v Banskej Štiavnici. Vaše 2% využijeme na organizovanie 4 živlov v lete aj v zime. Ďakujeme a tešíme sa na vás v Banskej Štiavnici!
AKO NA TO
1. Ak ste fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane. Do týchto kolóniek vypíšte nasledujúce údaje: občianske združenie štyri živly, Novackého 2, 841 05 Bratislava / IČO: 31813291 / Právna forma: občianske združenie
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
2. Ak ste právnická osoba (organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO.
3. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do 15. 2. 2012. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
4. Stiahnite si a doplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Údaje o našej organizácii sme už vyplnili. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane – doručte najneskôr do 30.4.2012 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska.