Letný filmový festival 4 živly

jún 23, 2022

Práve pripravujeme 24. Letný filmový festival 4 živly, bude venovaný téme chaosu

Zivly_porada.jpg

Organizácia filmového festivalu sa – podobne ako samotné filmovanie – zo zásady vyznačuje rôzne veľkou mierou chaosu. Do pomerne komplikovaného procesu je zapojené množstvo osôb a hoci všetky mieria k rovnakému cieľu, z času na čas si skrížia cesty, alebo naopak, navzájom nevyrovnajú tempo. Chaos je korením organizátorskej práce. Spestruje ju prekvapeniami a neraz prináša výzvy, ktoré ju robia obohacujúcou.   

Ostatné dva roky, definované pandemickými vlnami, preverili schopnosť organizátorov a organizátoriek kultúrnych podujatí pracovať v chaose násobenom neočakávanými zmenami nariadení, nepredvídateľným správaním dovtedy predvídateľných cieľových skupín, alebo neustálymi posunmi v distribučných plánoch, ktoré dokážu komplikovať festivalovú dramaturgiu. A ak začiatkom aktuálneho roka mnohé nasvedčovalo tomu, že miera spoločenského chaosu sa do leta vráti na predpandemickú úroveň, dnes už vieme, že takéto očakávania neboli na mieste. Minimálne jeden z kľúčových slovenských filmových festivalov musel pre aktuálny rok svoj boj vzdať, ostatné pracujú na tom, aby nemuseli.   

V prípade Letného filmového festivalu 4 živly sme mali šťastie a vďaka jeho tradičnému augustovému termínu sa nám podarilo zorganizovať ho aj v dvoch pandemických rokoch. Komornejšie 4 živly boli návratom k podujatiu, aké si dlhoroční návštevníci a návštevníčky pamätali z minulosti. Aktuálny 24. ročník sa v Banskej Štiavnici bude konať od stredy 10. augusta do nedele 14. augusta 2022 a rozhodli sme sa v ňom vrátiť k štandardnej verzii festivalu. Čiastočne sebareflexívne sme si za jeho tému vybrali práve vyššie niekoľkokrát skloňovaný fenomén chaosu. 

Programová skladba má v tejto chvíli formu pestrofarebnej tabuľky, ktorej jednotlivé farby navzájom odlišujú výraznejších favoritov na zaradenie do filmového výberu od tých, ktorých hodnota je sama o sebe nespochybniteľná, no ich čas pravdepodobnejšie príde na niektorom z budúcich ročníkov. A hoci sa finálny výber môže každoročne javiť chaoticky, pri pozornom počúvaní lektorských úvodov pred jednotlivými premietaniami začne byť festivalovému publiku jasné, že navzájom diametrálne odlišné snímky spolu komunikujú, dopĺňajú sa, alebo si protirečia, keď treba, aby spoločne pomohli vyskladať čo najkomplexnejší vhľad do zvolenej témy.

Tak sa tentoraz s najväčšou pravdepodobnosťou vedľa seba v programe ocitne majsterštyk režiséra a choreografa Boba Fosseho All That Jazz o balanse umelca medzi jeho pracovným a súkromným životom s Buñuelovou surrealistickou adaptáciou Sadeho knižnej predlohy, snímkou Zlatý vek. Reflexiu dnešného vojnového chaosu za našimi východnými hranicami vnesie do programu dokumentárny film Majdan režiséra Sergeja Loznicu o udalostiach, ktoré na prelome rokov 2013 a 2014 otriasli Ukrajinou. Filmový program 4 živlov bude aj tentoraz pozostávať z titulov hraných, dokumentárnych, animovaných i experimentálnych, navzájom prepojených práve témou chaosu.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú z roka na rok populárnejšie Detské 4 živly, teda filmový i sprievodný program pre najmladších filmových fanúšikov a fanúšičky. Na jeho skladbe tento rok spolupracuje nová časť streamovacej služby DAFilms SK – DAFilms Junior – a okrem premietaní sa môžu deti a ich rodičia tešiť aj na workshopy a tvorivé dielne.

V sprievodnom programe sa 4 živly vrátia ku konceptu diskusií, ktoré budú venované téme podujatia v širšom spoločenskom kontexte, ale aj v kontexte kinematografickom. Odborníci a odborníčky budú tentoraz diskutovať o tom, prečo ľudstvo potrebuje krízy, alebo ako sa s chaosom v súčasnosti vysporadúvajú slovenskí filmári a filmárky. Ako som spomenul na začiatku, s istou mierou chaosu dokážeme pracovať všetci. Predsa nám je však vlastná snaha o znižovanie tejto miery na takú hodnotu, aby sa stala stráviteľnou. V organizátorskom tíme 4 živlov veríme, že chaotické menu, ktoré ponúkneme v programe nášho festivalu, nebude len stráviteľné, ale aj čo najviac zasycujúce.