Letný filmový festival 4 živly

Nedeľa
02. 03. 2014
Art Cafe
11:00

Raňajky s internetovými kampaňami (prezentácia)

Vuk Ćosić sedem rokov viedol internetovú predvolebnú kampaň v Slovinsku. Predstaví svoj koncept “bieleho klobúka”, ktorý vytvoril pre stredo-ľavé spektrum ako protiklad k negatívne vedeným kampaniam pravicového krídla. Vo svojej prezentácii sa tiež zameria na aktívne občianstvo v digitálnom veku a to, aký vplyv naň mali Snowdenove dokumenty.

Jazyk prezentácie: angličtina