Letný filmový festival 4 živly

Workshop MPhilms začína

V Banskej Štiavnici začína letný workshop pre mladých umelcov 


LETNÝ WORKSHOP MPHILMS 2012 – 5. ROČNÍK

TÉMA: HRANICE

30. 7. – 12. 8. 2012, Banská Štiavnica – Skautský dom

autori a producenti projektu: Marek Leščák a Mátyás Prikler

koordinátorka workshopu: Katarína Krnáčová 

Medzinárodný workshop MPhilms, určený mladým tvorcom vo veku od 15 do 25 rokov, sa v Banskej Štiavnici začína v pondelok 30. 7. 2012. Počas nasledujúcich dvoch týždňov budú nádejní fotografi, výtvarníci, filmári a performeri hľadať spôsoby, akými reflektovať tohtoročnú tému HRANICE, ako skĺbiť obsah a formu do výsledku, ktorý bude bariéry v istom zmysle slova reprezentovať alebo ich prekračovať.

Takmer dve desiatky vybraných uchádzačov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Rumunska budú vlastné nápady rozvíjať a teoreticky i prakticky sa vzdelávať     pod vedením skúsených lektorov. Mladých filmárov s princípmi videotvorby a experimentálneho filmu oboznámia dokumentaristi Peter KerekesMarek Šulík, fotografov povedú profesionáli Juraj Fifik Tomáš Manina, Mirka Podmanická bude pracovať so skupinou zaujímajúcou sa o výtvarné umenie a performance budú účastníci workshopu pripravovať spolu so skúseným performerom a básnikom Józsefom Juhászom R.

Výsledky dvojtýždňovej práce autori odprezentujú v piatok 10. 8. 201219:00 v banskoštiavnickom Kine Akademik. Vernisáž výtvarných diel a fotografií, premiéra filmov a prezentácia vytvorených performance sa uskutočnia v rámci programu      14. ročníka partnerského Letného filmového seminára 4 živly (www.4zivly.sk).

 Tlačová správa na stiahnutie vo formáte .pdf tu.