Letný filmový festival 4 živly

Nedeľa
12. 08. 2012
Kino Akademik
21:00

Fitzcarraldo

Dobroduh Fitzcarraldo si zaumieni, že do peruánskych pralesov dopraví zázrak európskej kultúry - operu. Jeho cesta do vnútra neprebádaných končín naráža na bezpočet prekážok, k najlegendárnejším patrí presúvanie parníku cez horský hrebeň. Vo filme znejú slávne operné melódie, z gramofónových platní napríklad aj hlasom Enrika Carusa, ktorý takmer zázračne upokojí nepriateľský naladených Indiánov a stane sa tak jedným z dôkazov, že umenie nepozná hranice.

 

Fitzcarraldo

REŽISÉR: Werner Herzog

PER/SRN, 1982, 158 min.