Letný filmový festival 4 živly

Sobota
10. 08. 2013
Kino Akademik
15:30

Sneh

Sneh je krátky animovaný film o láske. Predstavuje príbeh mladej ženy Maje, ktorá v zúfalej túžbe po láske stratí kontakt s realitou a začne sa prepadávať do temných zákutí vlastnej imaginácie. Mnohovrstevná filmová výpoveď sa výtvarne aj ideovo dotýka kultúr Ďalekého východu. Hlavná hrdinka zisťuje, že zmyslom jej cesty je prekonať ilúziu, máju, ktorá zahaľuje pravdu.
Autorkou námetu, režisérkou, výtvarníčkou aj animátorkou filmu je Ivana Šebestová, ktorá už v minulosti predstavila úspešný a medzinárodne oceňovaný krátky film Štyri (2007). V novom diele rozvíja charakteristické rysy svojho rukopisu: plôškovú 2D animáciu, maliarsky výtvarný prístup, ale aj netradičné naratívne postupy. Tematickým ťažiskom jej práce zostáva svet ženských hrdiniek plný silných emócií. 

Sneh
RÉŽIA: Ivana Šebestová
SK/FR, 2013, 18 min.