Letný filmový festival 4 živly

Štvrtok
09. 08. 2012
Kino Akademik
17:00

Cez hranice

Film Cez hranice ponúka viacjazyčný obraz myšlienok o hraniciach na začiatku 21. storočia. Na epizodickej ceste zo severu na juh piati režiséri – z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska – ponúkajú vlastné pohľady na národnosť, identitu a Európu. Zanechaním osobného filmového odtlačku v mnohovrstevnom portréte svojich vlastí, v pestrej palete štýlov, otvárajú široký priestor pre stretnutie s „cudzincami od susedov“. Film tvoria pohľady tvorcov z Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska na fenomén hraníc, najmä tých, ktoré pomyselne oddeľujú západnú od východnej Európy. 4 živly uvedú slovenskú, českú a maďarskú epizódu.

 

Über die Grenze

REŽISÉRI:  Peter Kerekes, Jan Gogola ml, Róbert Lakatos

AT, 2004, 131 min.

 

- film uvedú režiséri Peter Kerekes a Jan Gogola ml.