Letný filmový festival 4 živly

Sobota
09. 08. 2014
Kino Akademik
12:30

Ako sa to robí

Mediálny poradca Piotr Tymochowicz tvrdí, že z každého človeka je možné urobiť politika, ak si tento osvojí istú stratégiu a technológiu. Marcel Lozinski absolvoval jeho kurz politickej pantomímy a mediálnej komunikácie, ale aj školenie na organizáciu a pôsobivé vedenie demonštrácií. Divákom tak umožňuje sledovať učenlivého mladíka Dariusza, ktorý sa ním nechá modelovať, vstúpi do politiky a začne v nej sľubnú kariéru. Film ponúka ironický pohľad do zákulisia politických vystúpení a ukazuje, ako dôležitú úlohu zohráva v túžbe po moci presná choreografia naučených gest, postojov a naoko spontánnych prejavov. 

Jak to sie robi (Marcel Lozinski, PL, 2006, 86 min.) 

Text o filme v zborníku 4 živlov na stiahnutie vo formáte .pdf.