Letný filmový festival 4 živly

Sobota
27. 02. 2016
Kino Akademik
13:30

Jarmok márnosti

Film na pomedzí žánrov, trochu v intenciách absurdného divadla, inscenuje akúsi bizarnú spoločnosť intoxikovanej bohémy, zrejme psychiatrickej liečebne. V obraze záhradnej reštaurácie rozpoznávame medzi „pacientmi“ viaceré osobnosti československej populárnej a alternatívnej kultúry (M. Žbirka, P. Landovský, P. Lipa, R. Sloboda...).

Jarmok márnosti (Ján Zeman, CSK, 1974, 23 min., OV)

Film bude uvedený spolu so snímkou Tri vrecia cementu a živý kohút. Blok zostavila a uvedie Petra Hanáková, filmová historička, teoretička umenia a kurátorka. 

Petra Hanáková
Absolvovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK a bakalársky tiež Filmovú vedu na VŠMU. Pracovala na Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav (napr. Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra, SNG). Je spoluautorkou knižného profilu o Pedrovi Almodóvarovi, monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010) a publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart 2010).