Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Nedeľa
14. 08. 2016
Kino Akademik
16:30

Je ľahké byť mladým?

Lotyšský dokumentarista vytvoril originálny umelecko-publicistický obraz súdobej sovietskej mládeže, zahŕňajúci širokú škálu osudov a názorov medzi dvoma krajnými možnosťami existencie mladých – vandalizmom a narkomániou na jednej strane a občiansky vyspelým postojom s vyvinutým zmyslom pre životné a ľudské hodnoty na strane druhej. Anketové vyjadrenia 15–20-ročných nekomentuje, celkový obraz vytvára pomocou mozaikovej strihovej skladby.  

Vai viegli būt jaunam? (Juris Podnieks, SU, 1986, 78 min.)