Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Sobota
23. 02. 2013
Kino Akademik
13:00

Súkromné Sandnes. Kinematografický atlas

Z domácich filmových a video archívov, zaznamenávajúcich súkromné životy obyvateľov mesta Sandnes zostavil Gustav Deutsch strhujúci kolektívny príbeh. Záznamy, ktoré vznikali od dvadsiatych rokov minulého storočia po súčasnosť, sa v jeho diele stretávajú, aby zodpovedali otázku, čo bolo a je pre obyvateľov Sandnes natoľko dôležité, aby to audio-vizuálne zaznamenávali, a čo to o nich vypovedá. 
Od raných rokov kinematografie po filmy točené na iPhone, od počiatkov domáceho videa ku globálnemu šíreniu na Youtube, pomyselný kinematografický atlas tvoria záznamy súkromných dejín, reflektujúcich dejiny celospoločenské. Vianoce, narodeniny, futbalové zápasy, oslavy Nového roka, prázdniny, automobilové preteky, gymnastické súťaže, prvé školské dni, manželstvá, psy a mačky v asociatívnej mozaike, odzrkadľujúcej život a kultúru v priebehu rokov. 

Private Sandnes. A Kinematographic Atlas
ZOSTAVIL: Gustav Deutsch
AT, 2010