Letný filmový festival 4 živly

Sobota
24. 02. 2018
Kino Akademik
15:30

Nové Slovensko, nový človek, nový život - pásmo archívnych filmov

Pásmo archívnych filmov zostavila a uvedie filmová teoretička Eva Filová. 

 

Údolie radosti 
Vladimír Bahna, CS, 1948, 15 min., OV 

Reportáž zo stavby Trate mládeže Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica.

 

Víťazstvo na pustatine
Ján Beer, CS, 1949, 13 min., OV 

Filmová reportáž o prvých priekopníkoch pestovania ryže na Slovensku.

 

Hviezdy na šachtách
Dušan Kodaj, CS, 1954, 20 min., OV 

Filmová reportáž o svojráznom živote baníkov v banskoštiavnických baniach.

 

Nová dedina
Pavel Miškuv, CS, 1960, 11 min., OV 

Dokumentárny film o zásadách správnej výstavby našich nových dedín a mestečiek.

 

Tencer Slabey Maťaš...
Milan Černák, CS, 1983, 17 min., OV 

Dokumentárny film o hrdinoch práce prvej päťročnice na základe filmových archívnych materiálov konfrontuje ich dnešné postavenie a názory.