Letný filmový festival 4 živly

Svatá Jana

Elo Havetta, CS, 1963, 7 min., OV 

Východiskom dramatickej situácie v ateliérovom cvičení Svatá Jana je portrét „záhadnej“ ústrednej postavy, ktorá sa počas „žúru“ medzi vrstovníkmi výrazne odlišuje, vyvoláva úsmev i údiv. Jej tajomstvo má svoje korene v utajovanej láske. Študentský film z filmárskych začiatkov legendárneho Ela Havettu. 

Film bude uvedený ako predfilm pred snímkou Keď otvorím oči.