Letný filmový festival 4 živly

Piatok
09. 08. 2019
KC
16:30

(Vý)počty obrazov

rôzni režiséri 

2004 – 2018, 80 min.

Číselné a výpočtové operácie ako technický, výrazový či myšlienkový základ filmu. Autorský blok predstaví 4 diela reprezentujúce inšpirácie zo súčasného experimentu. V druhej časti uvedie zostavovateľka - filmová teoretička, kurátorka a režisérka Andrea Slováková -  svoje filmy, v ktorých sa ukazuje najväčšie číslo, oživenie priemyslu či rizomatické plošiny.

Filmy v pásme: 

Kam smerujeme
Where Do We Go, Siegfried A. Fruhauf, AT, 2018, 4 min.

Myšlienky v riadkoch
Gedankenstrich(e), Thomas Mohr, DE/NL, 2014, 10 min.

Štúdia synchrómie
Étude de Synchromie, Patrick Bergeron, CA, 2014, 3 min.

Zachráň (Moje srdce pred svetom)
Save (My Heart From the World), Jacques Perconte, FR, 2016, 10 min.

Oživenie priemyslu (ukážka)
A. Slováková, CZ, 2015, 20 min.

Loosova kocka (ukážka)
A. Slováková, CZ, 2004, 10 min.

Úmysel obohatiť holý mechanistický svet
A. Slováková, CZ, 2006, 22 min.