Letný filmový festival 4 živly

Nedeľa
11. 08. 2019
KC
14:30

Železný obor

The Iron Giant

Brad Bird

US, 1999, 84 min.

Bradovi Birdovi a jeho animákom patrili najmä nulté roky aktuálneho tisícročia, počas ktorých priniesol Rodinku Úžasných a len ťažko zabudnuteľnú snímku Ratatouille. So Železným obrom však cestujeme tesne pred začiatok nového milénia, do roku 1999, aby sme mohli sledovať celovečerný „zrod“ jednej z kľúčových osobností „veľkorozpočtovej animácie“ uplynulých rokov.