Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Sobota
23. 02. 2013
Kino na Štefultove
17:30

Deň náš každodenný

Den nas kazdodenny.jpg

Rekonštrukcia každodenného života obyčajnej rodiny, ktorá s láskavosťou a jemným humorom zachytáva vzťah medzi staršou a mladšou generáciou, medzi rodičmi a deťmi. Pôvodne zamýšľaná krátkometrážna štúdia s autentickými predstaviteľmi - rodinou Ravingerovcov - sa pri nakrúcaní rozrástla na dlhometrážnu snímku, pohybujúcu sa na rozhraní dokumentárneho a hraného filmu. Dielo pritom vzniklo za 20 dní bez vopred schváleného scenára ako improvizácia na danú tému.

Deň náš každodenný
REŽISÉR: Otakar Krivánek
CS, 1969, 92 min. 

Film poskytol Slovenský filmový ústav, partner 4 živlov.