Letný filmový festival 4 živly

Sobota
08. 08. 2020
KC
17:00

Hej, Slováci! - premietanie filmu a diskusia s režisérom Robertom Kirchhoffom

Robert Kirchhoff, 2002, SK, 48 min., OV

Hej Slováci je filmom o chudobe, šoku z kapitalizmu a ceste Slovenska do Európy. Mozaika portrétov ľudí z rôznych častí Slovenska, desať rokov po vzniku samostatného štátu, odráža autorský pohľad na životnú motiváciu Slovákov, ich predstavu o existencii, ktorú sa pokúšajú uskutočňovať alebo o nej len snívajú. Východiskom snímky je téma chudoby, rozšírená do rôznych podôb registrácie hlbokého sklamania z vývoja posledných rokov a umocnená spoločným komplexom menejcennosti či hodnotovou labilitou. Je odrazom sveta, doby a miesta, kde žijeme. Pocit chudoby je tak mnohokrát len dôsledkom nemohúcnosti a neschopnosti vykročiť z uzavretého kruhu. Autentické záznamy monológov, ktoré sa rozpadajú do pocitov jedného štátu, prinášajú zážitok všednosti, dezilúzie a rezignácie. Film nesmeruje ku konfrontácii, naopak jeho observačný prístup a štruktúra stroho spája sociologicky reprezentatívne portréty súčasných Slovákov, necháva ich ožiť v amorfnej totalite fragmentárnych výpovedí. Medzi ustrnutím a pohybom, na sídlisku, v skanzene, vo vlaku, v krčme, v prázdnej továrni, na Slovensku. 

Film osobne uvedie režisér Robert Kirchhoff.