Letný filmový festival 4 živly

Štvrtok
06. 08. 2020
Kafe & Klub Spojár
18:30

Iné vízie SK

Súťažná prehliadka pohyblivých obrazov Iné vízie SK predstavuje šiestimi krátkometrážnymi dielami na pomedzí filmu a výtvarného umenia, ktoré reprezentujú celé spektrum súčasného rozmýšľania o svete okolo nás, ako aj spektra zvolených technologických prístupov od animácie až po video performanciu. Filmy budú premietané v slučke trvajúcej 120 minút. 

 

POETIKA ANIMA

Kriss Sagan, SK, 2019, OV 

Poetika Anima je nenaratívny animovaný film, ktorý vznikol na motív rovnomennej lyrickej básne, vytvorenej syntézou režisérkiných denníkových zápiskov. Nespočetné množstvo symbolov a obrazových metafor spoločne s originálnou atmosférickou hudbou od Frederica Robinsona vytvárajú interpretačne bohatý príbeh o žene, ktorá transformuje svoju úzkosť v tekutom časopriestore.

 

PAPIEROVÝ TANEC

Zuzana Kičurová, SK, 2019, OV

Dielo Papierový tanec zobrazuje namnožený pohyb bieleho papiera po čiernej ploche. Pohybom, trením papiera po ploche i jeho následným trhaním vzniká experiment s obrazom i zvukom.

 

NEPTÚN

Tereza Dodoková, SK, 2019, OV

Montáž z archívnych materiálov rozpráva cez oči nekonkrétnej ženy o pamäti a jej prchavosti. O návšteve Neptúna.

 

FRAGMENT 0

Michal Žilinský, SK, 2019, OV, víťazný film ročníka

Fragment 0 sa odohráva v organickom areáli zbavenom univerzálnych fyzikálnych zákonov, prírodných procesov a človeka, ktorých absencia naznačuje latentné podoby sveta v konečnom alebo pôvodnom prastave momentu 0. Príčina vzniku tohto miesta nemusí byť zaťažená žiadnym podtextom. Príroda si berie späť to, čo jej predtým patrilo, ide o bežný proces. Podmanivosť pomalej kamerovej jazdy, ktorá v neprerušenom zábere rozvíja čas v jeho prirodzenej poézii a lascívnosť estetickej krásy rozkladu objektov sledovaných jej virtuálnym okom, nahráva nevinnosti vzniknutej situácie. Ruina je však tiež miestom skazy, strachu a násilia. Vznikla vďaka konfliktu medziľudských vzťahov, vďaka katastrofe vyvolanej človekom. Ambivalentný priestor videa Fragment 0 vychádza z histórie špecifického miesta, rozohráva virtuálnu hru v absencii vlastného originálu a vlastnej histórie.

 

STRUNY

Frederika Csekeiová, SK, 2019, OV

Veľký detail na časť tela, ktorá sa ukladá na posteli.

 

POOL, PHYSICAL INTRODUCTION 

Tereza Sikorová (INSTITUT INSTITUT) & Tomáš Moravanský (-II-), SK, 2019, OV 

Physical introduction je fyzická manifestácia superpozície postclown, úvodu do viacdielnej interdisciplinárnej série POOL, na nízkofrekvenčnej báze v digitálnom prevedení. Hybridnými gestami naráža na princípy, ktoré sa v súčasnom výtvarnom umení dajú nazvať ako prežité alebo ukončené paradoxne k divadlu, súčasnému tancu, novému cirkusu, kde performativita bujní kvázi emancipovanými stereotypmi. #postclown #institutinstitut