Letný filmový festival 4 živly

Iné vízie SK

Pásmo filmov rôznych režisérok a režiséra, SK, 2019 – 2020, 42 min.

PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění v spolupráci s online filmovým magazínom Kinečko a filmovým seminárom 4 živly organizuje 5. ročník súťažnej prehliadky pohyblivých obrazov Iné vízie SK.

Od roku 2016 u nás Iné vízie SK fungujú ako jediný projekt svojho druhu, sledujú súčasnú slovenskú (profesionálnu aj amatérsku) umeleckú scénu a poskytujú priestor pre prezentáciu toho najzaujímavejšieho, čo sa v oblasti experimentálneho filmu, animácie, performance či video artu za uplynulých 18 mesiacov u nás odohralo. Niekoľko krátkometrážnych snímok je zakaždým výsledkom preferencií prizvaného kurátora/rky. Tento rok je ňou vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna. Odlišné záujmy jednotlivcov z oblasti audiovizuálneho umenia umožňujú špecifikosť daného výberu a vízie sú tak z roka na rok skutočne iné. Tento rok je výber tvorený filmami:

(everyday)madness
Eva Gabrižová / Amália Kotradyová, 2020, 3 min.

About Mirages and Stolen Stones
Natália Trejbalová, 2020, 18 min.

Bordel na prírodno
Eva Sajanová, 2020, 4 min.

paranoya
Eva Gabrižová, 2020, 5 min.

Ēchō + Hypnōs
Tereza Havadejová, 2019, 2020, 3 + 3 min.

Skamenelý muž
Amália Kotradyová / Matúš Maca, 2020, 6 min.