Letný filmový festival 4 živly

Visací zámek

Petr Zelenka, CZ, 1993, 50 min.

Jedna z najzábavnejších dokumentárnych mystifikácií o punk rocku, aká kedy bola nakrútená. Protest proti všetkému s humorným nadhľadom. V pozadí súvislosti, ktoré neočakávane vyplývajú z punku a vplývajú na historické udalosti, prípadne ich dokonca vytvárajú. Ako sa môže stať výmysel realitou a realita výmyslom, aká a kde je hranica medzi pravdou a lžou? A existovala vôbec punk rocková skupina Visací zámek? (Snímka bude premietnutá spolu s predfilmom Ropáci.)