Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Piatok
12. 08. 2011
MKC
19:00

Ladomírske morytáty a legendy

História 20. storočia v subjektívnych spomienkach obyvateľov obce Ladomírová. Pravdy o minulosti niet, je to len ľudská myseľ, ktorá zo skutočnosti robí morytáty - krvavé poučné príbehy a legendy.

Ladomírske morytáty a legendy
REŽISÉR: Peter Kerekes
SR, 1998, 54 min.

Piatok / 12.8. - 19:00 - Centrum mestskej kultúry
- Sekcia V4: PAMÄŤ
- film uvedie režisér Peter Kerekes a hudobný skladateľ Marek Piaček