Filmový festival 4 živly dvakrát v roku - v zimnej a letnej edícii!

Nedeľa
24. 02. 2013
Kino Akademik
15:00

Zaostriť, prosím!

Pri projekcii v kine sa pretrhne filmový pás. Komentátorovi sa podarí obecenstvo upokojiť tým, že vyzve filmárov, aby sa venovali satire na aktuálne témy. Tvorcovia urobia, o čo ich žiada, a za obete svojej satiry si zvolia najskôr poslušného úradníka Přehršleho, ktorý sa neočakávane zapletie do vydieračských praktík v podniku, kde pracuje. Ďalším terčom filmárov sa stane literárny kritik Pošahal, premýšľajúci, či bude vhodnejšie zbierku mladého poeta pochváliť, alebo zniesť pod čiernu zem. Témou tretieho satirického útoku bude situácia, v ktorej má nový riaditeľ stavby možnosť anonymne si prezrieť budúce pracovisko ešte predtým, než na ňom stihnú zamaskovať všetky nedostatky...

Zaostřit, prosím! 
REŽISÉR: Martin Frič 
CS, 1956, 80 min.