Letný filmový festival 4 živly

Téma

Neviditeľné mestá

Piaty ročník letného filmového seminára 4 živly sme sa rozhodli venovať téme, ktorú samotné m(i)esto jeho konania neustále pripomína a privoláva – teda téme filmového mesta. Naším cieľom však nie je len prehliadka vybraných filmových miest, nezaujímajú nás len rôzne viditeľné podoby mesta – či iného, nielen pozemského miesta – vo filme. Zaujíma nás ako film prostredníctvom ne-určitého m(i)esta dokáže odkrývať odlišné praktiky nášho ne-každodenného života, aké prežívanie, emócie, predstavy, spomienky, snívanie, ale i nočné mory mesto v človeku prebúdza alebo intenzifikuje. Zaujíma nás m(i)esto, ktoré akumuluje životné skúsenosti, aby sa samo stalo “charakterom” (temperamenty, intelekt, cítenie, expresie m/i/esta). Tohtoročný letný filmový seminár 4 živly sme teda nazvali neviditeľné mestá a tým ho v druhom pláne koncipujeme aj ako poctu italovi calvinovi a jeho slávnej rovnomennej knihe.