Letný filmový festival 4 živly

Téma

Premeny tela

Téma tela — ako jedného zo zásadných a určujúcich motívov vizuálnych umení - bola v kinematografii neraz zúžená na problém kultu filmových hviezd. Filmové umenie však v priebehu minulého storočia tematizovalo aj oveľa zložitejšie väzby tela na problémy spoločenského vývoja, moci, politiky, feminizmu, či odcudzenia. Tohtoročný seminár 4 živly s podtitulom premeny tela chce načrtnúť premeny obrazu tela v dejinách kinematografie a premeny sociálnych a kultúrnych vzorcov telesnosti. tie vychádzajú z idey tela ako tela sociálneho. V programe seminára budeme túto ideu sledovať v štrnástich celovečerných filmoch rôznej proveniencie i vročenia. veríme, že pôjde o presvedčivý pohľad na premeny tela vo filme i mimo neho, pohľad, stvárnený režisérskymi osobnosťami od jana švankmajera, cez piera paola pasoliniho a luisa buñuela až po davida lyncha, claire denisovú a ulricha seidla.