Letný filmový festival 4 živly

Téma

Na hraniciach a za nimi


Hranice rozdeľujú priestor, či už reálny alebo ten metaforický. Ich úlohou je vymedzovať rozdiely medzi nami a tými druhými, našim a ich, normálnym a neakceptovateľným. Hranice sa v priebehu času menia a často sú výsledkom spoločenskej dohody. Arbitrárne stanovené hranice sa tak stávajú kánonom, ktorý je nevyhnutné rešpektovať. Hranice sú priamo nabité symbolikou (východ-západ, civilizácia-rozvojový svet) a ako také určujú naše identity (slušní, blázni, bezdomovci). Hranice môžu chrániť, ale aj uzatvárať a väzniť. To, čo je za hranicami, je automaticky nebezpečné pre hranice samotné. Prekračovanie hraníc (nielen tých geografických) je symbolom slobody, otvorenosti, spoznávania a tvorenia nového. Porušenie hraníc navyše hranice posúva a dáva možnosť zväčšiť priestor a prijať to iné. Hraníc sa však nikdy nezbavíme, to by v našom vnímaní nastal zlom.
V našom priestore sú najznámejšími hranicami tie, ktoré delia východ od západu. Niet sa preto čo čudovať, že boli často tematizované vo filmoch. Zaujímavým je aj samotný život a dianie na hranici, ktoré často prináša hraničné situácie. Tie však vznikajú aj pri prekračovaní spoločenských pravidiel, či našich osobných fyzických a psychických hraníc. Ak hovoríme o hraniciach a o filme, tak najprirodzenejšími hranicami sú tie žánrové a technické, ktorých posúvanie mení charakter kinematografie. Téma hraníc sa preto nemôže zaobísť bez filmov formálne a technicky narúšajúcich dovtedy známe a rešpektované pravidlá a možnosti. Pozývame vás na “zahraničnú” cestu priestorom, psychikou a spoločenskými a žánrovými konvenciami.