Letný filmový festival 4 živly

CENY AKREDITÁCIÍ A VSTUPNÉHO

Akreditácia na 2. ročník zimných 4 živlov stojí 10 EUR pri registrácii cez akreditačný systém a 15 EUR na mieste. Účastníci a účastníčky zo zahraničia môžu zaplatiť nižšiu sumu priamo na mieste. Akreditovať sa môžete len cez akreditačný systém Š.Ť.A.V.A.. Počet akreditovaných účastníkov je obmedzený na 120 miest. Počet zostávajúcich voľných miest  uvidíte priamo v systéme. Vstupné na jednotlivé projekcie v Kine Akademik je 2 EUR, v ostatných priestoroch je vstup voľný. 

MOŽNOSTI UBYTOVANIA

Akreditovaní účastníci sa môžu ubytovať vo vlastných spacákoch na Skautskom dome za 5 EUR za osobu a noc. Za 1 EUR si je možné priplatiť periny. Kapacita ubytovania v spacákoch je 45 osôb. Ubytovanie na Skautskom dome je možné rezervovať takisto cez akreditačný system Š.Ť.A.V.A.. Ubytovanie si tiež môžete zabezpečiť aj v ostatných ubytovacích zariadeniach (zoznam zariadení). Radíme vám však zarezervovať si ubytovanie vopred.

POKYNY NA AKREDITÁCIU

Vyplňte všetky údaje v systéme Š.Ť.A.V.A.. Prosíme, aby ste uvádzali aktuálne mobilné čísla a e-maily, aby sme vás mohli v prípade potreby kontaktovať. Bankovým prevodom zaplaťte výslednú sumu (akreditácia + ubytovanie) na č. účtu: 2924856086/1100, VS vám bude vygenerovaný šťavou. Do účelu platby uveďte priezvisko osoby, za ktorú platíte akreditáciu. Jedným prevodom je možné zaplatiť len za jednu akreditáciu. Zaplatiť treba do 7 dní odo dňa akreditovania, najneskôr však do 18. februára 2013. V prípade, že nezaplatíte do 7 dní, budete z databázy účastníkov vyradení. V prípade storna vám budú peniaze vrátené, ak nám vašu neúčasť oznámite do 21. februára 2013.

Zadaním údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa) cez akreditačný systém Š.Ť.A.V.A. dávam občianskemu združeniu štyri živly v zmysle § 7 Zák. č. 428/2002 Z.z. svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov pre účely akreditácie na Zimný filmový seminár 4 živly. Tento súhlas je platný pred seminárom a počas trvania seminára, a je neodvolateľný.

Š.Ť.A.V.A. bude sputená po 20. januári 2013.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 4zivly@gmail.com!